LESA Kindermishandeling

 
Bij de aanpak van kindermishandeling zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken. In de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraken (LESA) Kindermishandeling staat hoe er wordt samengewerkt, wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de partijen naast de huisarts en wat de rol is van de vertrouwensarts, jeugdgezondheidszorg, de kinderarts en Veilig Thuis.

De samenwerkingsafspraken zijn door het NHG in 2016 geactualiseerd, samen met andere beroepsgroepen uit de jeugdgezondheidszorg. De LESA geeft ook informatie over de competenties en houding van hulpverleners, de KNMG-meldcode, de kindcheck, het beroepsgeheim en dossiervorming bij kindermishandeling.

Open de LESA