LHV-aanbodwijzer

 
LHV-aanbodwijzer
Vraagt u zich weleens af of een bepaald verzoek wel of niet op uw bord hoort? Of u wel of niet met een zorgvraag aan de slag moet gaan? De LHV-aanbodwijzer helpt u met een praktisch online stroomschema keuzes te maken en laat zien wat basishuisartsenzorg is en wat niet. Met andere woorden: wat u moet doen en wat u mag doen. Soms is de zorg die de patiënt nodig heeft ergens anders (beter) geregeld. Dat betekent niet dat u deze zorg niet mág leveren. Mocht u tijd, ruimte, bekwaamheid en plezier hebben voor het uitvoeren van extra taken, dan kunt u dat organiseren als aanvullend of bijzonder aanbod tegen een speciaal tarief. De LHV-aanbodwijzer maakt u ervan bewust dát u extra taken op zich neemt.

De LHV-aanbodwijzer laat zien wat basishuisartsenzorg is en wat niet. Met andere woorden: wat u moet doen en wat u mag doen. Soms is de zorg die de patiënt nodig heeft ergens anders (beter) geregeld. Dat betekent niet dat u deze zorg niet mág leveren. Mocht u tijd, ruimte, bekwaamheid en plezier hebben voor het uitvoeren van extra taken, dan kunt u dat organiseren als aanvullend of bijzonder aanbod tegen een speciaal tarief. De LHV-aanbodwijzer maakt u ervan bewust dát u extra taken op zich neemt.

Voor zorg overdag

Ga naar www.lhvaanbodwijzer.nl en doorloop de stappen aan de hand van een hulpvraag die u overdag heeft gekregen en waarover u twijfelt of het huisartsenzorg is of niet. ANW-zorg en COVID19-gerelateerde zorg vindt u niet terug in de aanbodwijzer, omdat hiervoor andere (regionale of lokale) afspraken kunnen gelden.