Medicatiebeoordeling: checklist samenwerkingsafspraken

 
Medicatiebeoordeling: checklist samenwerkingsafspraken
In de checklist Samenwerkingsafspraken medicatiebeoordeling benoemen we de belangrijkste onderwerpen waarvoor u met de apotheker afspraken dient te maken. Zo zorgt u dat de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor huisarts en apotheker duidelijk zijn, voordat u gezamenlijk, met de patiënt, met medicatiebeoordeling aan de slag gaat.

Medicatiebeoordeling kan een belangrijke bijdrage leveren aan goed en veilig medicijngebruik door oudere patiënten die verschillende soorten medicatie gebruiken.

Goede afspraken maken

Medicatiebeoordeling is een multidisciplinaire activiteit, wat betekent dat huisartsen en apothekers hier gezamenlijk mee bezig zijn. Om deze samenwerking voorspoedig te laten verlopen, is het allereerst belangrijk om met elkaar goede afspraken te maken. Om u daarin te ondersteunen, hebben LHV, KNMP en NHG de Checklist Samenwerkingsafspraken Medicatiebeoordeling opgesteld.