Meldpunt contractering huisartsenzorg

 
Bij het meldpunt contractering kunt u uw ervaringen kwijt met de contractering van een zorgverzekeraar voor huisartsenzorg. Via het Meldpunt Contractering verzamelen bij voorbeelden over de contractering huisartsenzorg. Het kan daarbij zowel gaan om klachten als goede voorbeelden.

Bij het meldpunt kunt u uw positieve en negatieve ervaringen melden rond de contractering met een zorgverzekeraar. De resultaten van het meldpunt gebruikt de LHV als input voor overleg met zorgverzekeraars en het voedt de berichtgeving van de LHV over contractering.

Privacy

Uw privacy is gegarandeerd. U kunt uw melding anoniem doen en de gegevens die u invult worden via een beveiligde internetverbinding gecodeerd verstuurd.