Vermoeden van disfunctioneren huisarts

 
Vermoeden van disfunctioneren huisarts
Wat doet u als een collega niet goed functioneert? De praktijkkaart 'Hulp bij vermoeden van disfunctioneren' en het modelprotocol 'Vermeend disfunctioneren huisarts' geven u als huisarts handvatten om vermoedens van disfunctioneren bespreekbaar te maken.

Praktijkkaart 'Hulp bij vermoeden van disfunctioneren'

De weg van functioneren naar disfunctioneren is een glijdende schaal. Door vroeg signalen op te vangen van verminderd functioneren en deze samen te bespreken kan schade worden voorkomen. De praktijkkaart Hulp bij vermoeden van disfunctioneren geeft u handvatten voor een adequate reactie op een vermoeden van verminderd functioneren.

Modelprotocol 'Vermeend disfunctioneren'

Bij een vermoeden van disfunctioneren behoort een zorgvuldige procedure gehanteerd te worden. In het modelprotocol Vermeend disfunctioneren zijn de stappen beschreven die genomen moeten worden als er sprake lijkt te zijn van disfunctioneren.

Allereerst bespreekt u uw twijfels met de collega in kwestie. Levert dat onvoldoende op, dan meldt u uw vermoedens aan de voorzitter van de groep waarvan de arts deel uitmaakt. In het modelprotocol worden deze en alle vervolgstappen besproken.

Ondersteuning

Het bespreken van vermeend disfunctioneren is een hele delicate kwestie. Als u als individuele huisarts of als huisarts in een samenwerkingsverband met disfunctioneren geconfronteerd wordt, is ondersteuning mogelijk via:

1. Vertrouwenspersonen

De LHV heeft een pool van vertrouwenspersonen op gezet richten waar huisartsen met disfunctioneringsvraagstukken terecht kunnen.

Ernst Ronner (1965) is sinds 1995 huisarts heeft zich in 1998 gevestigd in Apeldoorn. Voor hij aan zijn studie geneeskunde in Utrecht begon, haalde Ernst zijn propedeuse psychologie. De interesse in coaching en de psyche van de mens is altijd gebleven en heeft ertoe geleidt dat hij in 2009-2010 een opleiding tot coach heeft gevolgd en diverse cursussen en nascholingen op dit gebied.

"In mijn werk probeer ik mijn ervaringen te integreren met mijn geleerde en specifieke theoretische achtergronden. In het bijzonder inzichtgevende coaching en oplossingsgericht coachen liggen mij goed, maar ik pas de stijl in de regel aan aan de cliënt. Door op een systematische manier te gaan samenwerken en vooral door een persoonlijke benadering kunnen we tot een snelle analyse van het ingebrachte probleem komen. Vandaar uit kan ik u adviseren met de (eventueel verder) te nemen stappen."

E-mail Ernst Ronner

2. ABS Artsen

Huisartsen die verslavingsproblemen hebben, kunnen voor hulp terecht bij 'ABS-artsen'. Dit is een steunpunt waar verslaafde artsen zichzelf veilig en op laagdrempelige wijze kunnen melden. Artsen die zich melden bij het steunpunt worden in contact gebracht met een psychiater, die zeer deskundig is op het gebied van verslaving.

ABS-artsen is een initiatief van de KNMG. De artsenfederatie maakt zich hard voor de hoge kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daarom vindt de KNMG het belangrijk om een programma aan te bieden om artsen van hun verslaving af te helpen. Het is voor verslaafde artsen erg moeilijk om goede hulp te krijgen. Artsen vinden het in het algemeen moeilijk om medische hulp te zoeken en een verslavingsprobleem werpt nog eens een extra drempel op.

Meer over ABS-artsen op KNMG.nl

Artsen met verslavingsproblemen kunnen contact opnemen met ABS-artsen via:
Tel: 0900-0168
Email: info@abs-artsen.nl

3. Landelijke Commissie van Advies

Om u als huisarts te ondersteunen bij procedures over disfunctioneren, hebben LHV en InEen een Commissie van Advies opgericht. Samenwerkingsverbanden van huisartsen en huisartsenposten kunnen dit adviesorgaan consulteren bij verschillen van inzicht over vermoeden van disfunctioneren van een huisarts.

Verder adviseert de Landelijke Commissie van Advies over de te nemen maatregelen bij voortdurend disfunctioneren van de betreffende huisarts.

Leden

De landelijke Commissie van Advies bestaat uit:

  • Marianne Hoelen (voorzitter)
  • Josje Mulder
  • Anja Meekens
  • Markus Kruiswijk
  • Tim Linssen

De Commissie van Advies is te bereiken op het volgende adres:

Landelijke Huisartsen Vereniging
t.a.v. Commissie van Advies vermeend disfunctioneren
Postbus 20056
3502 LB Utrecht
commissievanadvies@lhv.nl

Kosten

De kosten voor een beroep op de Landelijke Commissie van Advies vanuit een samenwerkingsverband van huisartsen (niet zijnde huisartsenposten) worden in principe doorberekend aan de consulterende partij. 

Eigen Commissie van Advies

Samenwerkingsverbanden kunnen ervoor kiezen een eigen Commissie van Advies in het leven te roepen. Artikel 9 van hun protocol dient hier dan op aangepast te worden. Meer informatie over de Commissie van Advies, is te vinden in het modelprotocol (hoofdstuk 3).