Vermoeden van disfunctioneren huisarts

 
Vermoeden van disfunctioneren huisarts
Wat doet u als een collega niet goed functioneert? De praktijkkaart 'Hulp bij vermoeden van disfunctioneren' en het modelprotocol 'Vermeend disfunctioneren huisarts' geven u als huisarts handvatten om vermoedens van disfunctioneren bespreekbaar te maken.

Praktijkkaart 'Hulp bij vermoeden van disfunctioneren'

De weg van functioneren naar disfunctioneren is een glijdende schaal. Door vroeg signalen op te vangen van verminderd functioneren en deze samen te bespreken kan schade worden voorkomen. De praktijkkaart Hulp bij vermoeden van disfunctioneren geeft u handvatten voor een adequate reactie op een vermoeden van verminderd functioneren.

Modelprotocol 'Vermeend disfunctioneren'

Bij een vermoeden van disfunctioneren behoort een zorgvuldige procedure gehanteerd te worden. In het modelprotocol Vermeend disfunctioneren zijn de stappen beschreven die genomen moeten worden als er sprake lijkt te zijn van disfunctioneren.

Allereerst bespreekt u uw twijfels met de collega in kwestie. Levert dat onvoldoende op, dan meldt u uw vermoedens aan de voorzitter van de groep waarvan de arts deel uitmaakt. In het modelprotocol worden deze en alle vervolgstappen besproken.

Ondersteuning

Het bespreken van vermeend disfunctioneren is een hele delicate kwestie. Als u als individuele huisarts of als huisarts in een samenwerkingsverband met disfunctioneren geconfronteerd wordt, is ondersteuning mogelijk via: