Voor en door huisartsen
 

Notitie Zorg voor kwaliteit

 
 
De notitie Zorg voor kwaliteit huisartsenzorg beschrijft hoe tussen 2010 en 2015 wordt gewerkt aan het kwaliteitssysteem huisartsenzorg en is een vernieuwing van de notitie KOK (Kwaliteit op Koers) uit 1996.

LHV, NHG, LINKH en VHN  (inmiddels onderdeel van InEen) ondersteunen huisartsen met de beperkte middelen bij het werken aan een transparante en toetsbare uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Meerdere partijen in de zorg hebben evenwel een belang bij en verantwoordelijkheid voor een optimale kwaliteit van huisartsenzorg.

Kader
Na het wegvallen van de DHV-structuur ontbrak een helder kader voor de verantwoordelijkheden en de organisatie van de kwaliteitverbetering in de beroepsgroep. De organisatie van de huisartsenzorg en de eisen aan de kwaliteit daarvan veranderen snel. Dit komt mede door de nieuwe Zorgverzekeringswet (2006), de vorming van huisartsencoöperaties en de roep om transparantie.

Investeren
De huisarts is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg in de huisartsenvoorziening. Huisartsen moeten willen investeren in de kwaliteit van de zorg en de benodigde infrastructuur, kortom in hun eigen kwaliteitssysteem.

Nascholing
Anderzijds is er een maatschappelijk belang om optimale bekwaamheid van huisartsen te bevorderen. Het is goed als de beschikbare tijd voor nascholing besteed wordt aan de grote zorgbehoeften (ouderenzorg, jeugd, chronische ziekten, klinisch denken, ggz) in plaats van door commercie of willekeur bepaalde DKB-agenda's.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Notitie Zorg voor kwaliteit318.89 KB