Omgaan met klachten

 
Omgaan met klachten
Het klachtrecht in de zorg bepaalt dat u een interne klachtenregeling en een klachtenfunctionaris moet hebben. Ook is aansluiting bij een geschilleninstantie verplicht. Hoe zit de klachtenprocedure precies in elkaar en wat moet u hebben geregeld? U leest het in de praktijkkaart Omgaan met klachten.