Toolkit Ggz

 
Toolkit Ggz
U heeft als huisarts een sleutelrol in de geestelijke gezondheidszorg als vertrouwensarts, eerste aanspreekpunt, poortwachter en behandelaar. De nieuwe online toolkit ggz biedt u alle actuele informatie, tips en aanbevelingen die u nodig heeft bij het vervullen van die rol. Bent u bijvoorbeeld op de hoogte van de ontwikkelingen rond e-health en consultatie en kent u de nieuwe verwijsafspraken al?

Kiest u ervoor de gehele toolkit door te nemen, dan bent u in ongeveer 20 minuten helemaal ‘bijgepraat’. U kunt ook gericht lezen door alleen de voor u relevante hoofdstukken te bekijken:

  • Aanbod in de huisartsenpraktijk
  • Praktijkondersteuner huisarts ggz (POH-GGZ)
  • Samenwerking met de ggz
  • Acute ggz
  • Deskundigheidsbevordering

Download Toolkit

Geschikt voor pc en laptop. Of download de toolkit voor tablet en smartphone.

De toolkit is ontwikkeld door de LHV in samenwerking met GGZ Nederland, MIND en het NHG.