Oproepcontract / 0-urencontract

 
Als u als huisarts gebruik wilt maken van assistentes op basis van een 0-urencontract, is dit voor u een geschikt model. In het bestand zit een toelichting bijgesloten.

Download overeenkomst

Let op: Wijzigingen ten aanzien van oproepcontracten per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Dit heeft een aantal gevolgen voor het sluiten van oproepovereenkomsten (ook wel 0-uren- of min/max-contracten genoemd).
Nieuw zijn de volgende bepalingen:

  1. De werkgever moet een oproepkracht uiterlijk 4 dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch laten weten, wanneer hij moet werken. Trekt de werkgever de oproep binnen 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden in of wijzigt hij de tijdstippen voor de oproep, dan heeft de werknemer toch recht op loonbetaling over de periode, waarvoor hij in eerste instantie was opgeroepen. In de cao kan een kortere termijn worden afgesproken, maar die termijn mag nooit korter zijn van 24 uur (op dit moment is een dergelijke afwijkende bepaling niet in de Cao Huisartsenzorg en/of Cao Hidha opgenomen). Het recht op loon bij afzegging van de oproep kan niet worden uitgesloten.
  2. Een werkgever moet na 1 januari 2020 jaarlijks in de 13e maand van het dienstverband een aanbod doen aan een oproepkracht voor een vaste arbeidsomvang (vast aantal uren). Deze arbeidsomvang moet de werkgever baseren op de gemiddelde arbeidsurenomvang in de voorgaande 12 maanden. Doet hij dat aanbod niet, dan heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over de gemiddelde arbeidsurenomvang. De termijn voor aanvaarding van dat aanbod voor de werknemer is 1 maand.
  3. Een werknemer met een 0-urencontract mag straks een opzegtermijn van 4 dagen aanhouden (nu 1 maand).

De hierboven benoemde bepalingen zijn ook terug te vinden in het contract zelf.