Overeenkomsten voor associatie of overname praktijk

 
U wilt uw solopraktijk overdragen of u wilt een andere huisarts met uw praktijk laten associëren. Gebruik dan deze intentieverklaringen in de aanloopfase en gebruik de voorbeeldovereenkomsten om de praktijkoverdracht goed vast te leggen.

Intentieverklaringen

Deze intentieverklaringen zijn met name geschikt voor de situatie waarbij een waarnemer gedurende een bepaalde periode gaat waarnemen ter nadere kennismaking, met de mogelijkheid associé te worden of de solopraktijk over te nemen.

Praktijkovername

Deze overeenkomsten zijn te gebruiken voor het vormgeven van een overeenkomst voor praktijkoverdracht. Het kan gaan om de overdracht van een maatschapsdeel aan een nieuwe maat of om de overdracht van een solopraktijk. Wij adviseren u om tevens de toelichting bij deze overeenkomst te downloaden, hierin wordt de overeenkomst artikelsgewijs toegelicht.  

Tip: Nemen bestaande maten het maatschapsdeel over? Gebruik dan de overeenkomst voor dissociatie.