Privacyverklaring voor praktijkwebsite

 
Privacyverklaring voor praktijkwebsite
Als praktijkhouder bent u verplicht om nieuwe en bestaande patiënten duidelijk te informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet. De meest handige manier om dat te doen, is door een privacyverklaring te publiceren op uw praktijkwebsite. Om u hierbij te helpen, heeft de LHV een voorbeeld van zo’n verklaring gemaakt.

Privacyverklaring

U kunt de privacyverklaring waar nodig aanpassen aan uw eigen organisatie en vervolgens publiceren op uw praktijkwebsite.

Download privacyverklaring

Aanvraagformulier wijzigen gegevens

Daarnaast geldt dat patiënten het recht hebben om hun persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Verder hebben patiënten het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.

Om u te helpen om hieraan te voldoen, hebben we bij de privacyverklaring een aanvraagformulier gemaakt. Vanaf de pricavyverklaring kunt u verwijzen naar het aanvraagformulier, zodat patiënten eenvoudig en eenduidig een aanvraag tot inzien, wijzigen of verwijderen kunnen indienen.

Download aanvraagformulier

Wisselen van huisarts

Stapt uw patiënt over naar een andere huisarts, voorbeeld in verband met een verhuizing? Bekijk dan de brochure Wisselen van huisarts. Via de website www.kiesuwhuisarts.nl kan uw patiënt op basis van zijn postcode zien welke huisartsen er in zijn regio zijn.