Thuisarts

 
Thuisarts.nl is een website van het NHG met informatie voor uw patiënten over gezondheid en ziekten. U kunt Thuisarts gebruiken als ondersteuning bij voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

Voor huisartsen heeft het NHG een toolkit samengesteld om Thuisarts onder de aandacht te brengen bij patiënten. Zie de Thuisarts Toolkit

www.Thuisarts.nl