Tips voor huisartsenzorg voor COVID-19-patiënten

 
Tips voor huisartsenzorg voor COVID-19-patiënten
Een aantal praktische tips voor de praktijkvoering tijdens de COVID-19-pandemie. Deze tips kunnen u helpen met het organiseren van huisartsenzorg voor COVID-19-patiënten. Geüpdatet op 29 mei 2020.

Op zoek naar tips voor de organisatie van de zorg aan niet-COVID-patiënten? Die vindt u hier.

1. Beperk waar mogelijk het aantal (potentiële) overdrachtsmomenten van het virus in de praktijk

 • Neem eenduidige hygiënemaatregelen in de praktijk
 • Stuur op meer telefonische afhandeling van klachten/vragen
 • Stel een extra telefoonkeuze in met informatie over Covid-19 (zie voorbeeldtekst hieronder)
 • Schaf het inloopspreekuur af
 • Voer een deurbeleid: laat alleen mensen met afspraken naar binnen
 • Beperk het afhalen van briefjes, recepten e.d.
 • Zet e-mailconsulten in (en benoem de mogelijkheid van een e-mailconsult in uw telefoontekst voor patiënten)
 • Zet mogelijkheden voor beeldbellen in
 • Houd oudere/kwetsbare mensen zoveel mogelijk af om naar de praktijk te komen en zeg reguliere (ketenzorg)consulten af
 • Stel labonderzoeken in verband met controles uit.

Voorbeeldtekst praktijktelefoonnummer

Hier volgt informatie over het coronavirus.
Heeft u geen klachten en wilt u informatie over het coronavirus, kijk dan op thuisarts.nl of de website van het RIVM.

Heeft u koorts en luchtwegklachten, kom dan niet naar de praktijk en luister dit bandje af. Het coronavirus wordt alleen overgedragen van mens tot mens, vooral door hoesten, maar ook via de handen.

U moet denken aan besmetting met het coronavirus als u koorts boven de 38 graden en luchtwegklachten heeft. In dat geval komt u niet naar de praktijk, maar neemt u telefonisch contact met ons op.

Meer informatie vindt u op thuisarts.nl of bij het RIVM.

Einde van dit bericht.

2. Volg het geadviseerde beleid bij het beoordelen van patiënten verdacht voor Covid-19

 • Scheid patiëntenstromen waar en indien mogelijk: maak afspraken binnen uw praktijk en/of met andere praktijken over het scheiden van patiëntenstromen, zodat patiënten met verdenking van Covid-19-besmetting en andere patiënten gescheiden van elkaar kunnen worden gezien.
 • Voer een apart spreekuur voor ‘luchtwegklachten’ aan het eind van de dag of op een aparte locatie (een ‘vieze straat’), in samenwerking met andere praktijken. Gebruik voor het selecteren van patiënten die naar dit coronaspreekuur worden verwezen, de telefonische triage van het NHG.
 • Zorg dat patiënten niet te lang hoeven te wachten voor een afspraak, dus plan zo ruim mogelijk.
 • Volg de adviezen van het RIVM over de persoonlijke bescherming, te weten en draag bij luchtweg- of corona-spreekuren:
  • een FFP1-masker, bij zuurstoftoediening een FFP2-masker
  • een schort of doktersjas
  • een spatbril
  • handschoenen
  • zet de patiënt een chirurgisch mondmasker op.
 • Houd u het masker maximaal 3 uur lang op; dat wil zeggen zonder dat het afgedaan wordt. Als het masker vochtig wordt, moet het gewisseld worden.
 • Was bij gebruik van een doktersjas deze na het spreekuur voor ‘luchtwegklachten’
 • Maak de ruimte alleen schoon als een patiënt een hoestbui heeft in de kamer. In alle andere gevallen: schoonmaken na ieder spreekuur. Tussendoor ventileren hoeft niet.
 • Enige tijd geleden was er sprake van initiatieven voor hergebruik van FFP1-/FFP2-maskers. Het RIVM vermeldt inmiddels dat herverwerkte maskers alleen als laatste redmiddel tijdens de pandemie moeten worden ingezet. Ook het NHG geeft geen adviezen over hergebruik in de eerstelijn. Hergebruik kan uiteraard wel in samenspraak met lokale voorzieningen. Mocht u zakken hebben met disposable maskers maar geen goede lokale voorziening, dan hoeft u deze dus niet langer te bewaren. Het huidige advies (29-5-2020) is om alle gebruikte maskers na gebruik af te voeren als restafval in een goed afgesloten plastic zak.
 • Monitoring: overweeg een terugbelspreekuur in te richten voor patiënten die mogelijk met Covid-19 besmet zijn, maar geen indicatie hebben tot opname. Volg hierbij het advies van het NHG om de mogelijk plotseling optredende achteruitgang snel op het spoor te komen.

3. Licht u uw patiënten voor

 • Plaats een verwijzing naar thuisarts.nl en het landelijke publieksnummer 0800-1351 op uw praktijkwebsite
 • Gebruik de schermen in de wachtkamer voor het informeren van patiënten
 • Stel een extra telefoonkeuze met informatie over Covid-19 (zie voorbeeldtekst hierboven)
 • Stuur een informatiebrief aan patiënten
 • Plaats een bericht in het lokale krantje
 • Informeer uw patiënten via de praktijkwebsite over welke mogelijkheden u biedt voor telefonisch consult, beeldbellen en e-consult.
 • Indien van toepassing: informeer uw patiënten over het niet-Covid-19-spreekuur en de mogelijkheid om visite te rijden.

4. Informeert u uw medewerkers

 • Houd iedere ochtend voor aanvang spreekuur een korte briefing.
 • Instrueer waarnemend huisartsen goed over het beleid van de praktijk.
 • Besteed aandacht aan de mentale druk die uw medewerkers en uzelf mogelijk ervaren.

5. Volgt u het testbeleid

 • Laat patiënten testen volgens de richtlijnen van het RIVM
 • Laat zorgprofessionals voor zover nodig testen in overleg met de GGD. 

6. Zorg dat u op de hoogte bent