Kwaliteitsnorm Tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg

 
Kwaliteitsnorm Tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg
Verantwoorde zorg vereist soms de inzet van een professionele tolk. Er zijn ook situaties waarbij een informele tolk, zoals een familielid of een buurvrouw, volstaat. De kwaliteitsnorm Tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg biedt u hulp bij het maken van deze keus.

Download de kwaliteitsnorm

Om patiënten goed te kunnen behandelen is het cruciaal dat u elkaar goed begrijpt. Als u een een anderstalige patiënt tegenover u heeft, zult u inschatten of de taalbarrière het verlenen van adequate zorg in de weg staat. Zo ja, dan schakelt u een tolk in. Dat kan een informele tolk zijn, maar soms is de inzet van een professionele tolk noodzakelijk om verantwoorde zorg te kunnen bieden. Meer informatie over het inschakelen van een tolk vindt u op de website zoschakeltueentolkin.nl (van de Johannes Wier Stichting)

Bij het maken van deze keus spelen allerlei afwegingen een rol. Het hangt af van het werkveld, de omstandigheden en van de zorgvraag. En natuurlijk van de wens van de patiënt. Wil die zelf iemand meenemen om te tolken en is deze persoon voldoende in staat om de klachten van de patiënt te verwoorden? De kwaliteitsnorm brengt dit soort afwegingen in kaart aan de hand van een aantal praktische vragen en helpt u om gepast en doelmatig met tolkeninzet om te gaan.