Toolkit Nazorg na rampen

 
Een ramp kan grote impact hebben op de levens van de slachtoffers, nabestaanden, familie en vrienden, met psychosociale problemen tot gevolg. Voor slachtoffers met zwaar letsel geldt bovendien dat ze terecht kunnen komen in een lang revalidatieproces.

Huisartsen hebben een centrale rol in de nazorg. Na de acute hulpverlening in de eerste uren en dagen, kunnen slachtoffers Toolkit nazorg rampenvan een ramp met psychosociale klachten bij de huisarts aankloppen. De huisarts doet in dat geval wat hij ook normaal kan: de hulpvraag exploreren en verhelderen, een diagnose stellen, behandelingen aanbieden en zo nodig doorverwijzen. De veelheid aan betrokken organisaties maakt echter dat de nazorg na rampen anders is dan normaal.

De toolkit Goed voorbereid op nazorg na rampen is een goed hulpmiddel waarmee u zich kunt voorbereiden op de psychosociale nazorg na rampen.

Ook de Toolkit Psychosociale hulp (PSH) na aanslagen (ontwikkeld in opdracht van VWS en het RIVM) kan u helpen.

BijlageGrootte
PDF-pictogram LHV-toolkit Nazorg na rampen450.8 KB