Veelgestelde vragen en antwoorden over overeenkomsten van waarneming

 
Veelgestelde vragen en antwoorden over overeenkomsten van waarneming
Wat zijn de spelregels die gelden bij een waarneemovereenkomst? Hoe zit het bijvoorbeeld met de wettelijke regels rondom het opzeggen van zo’n overeenkomst van waarneming? Dit en meer veelgestelde vragen leest u in dit bericht.
Wat zijn de spelregels die gelden bij een waarneemovereenkomst? Hoe zit het bijvoorbeeld met de wettelijke regels rondom het opzeggen van zo’n overeenkomst van waarneming? Dit en meer veelgestelde vragen leest u in dit bericht.

Veel huisartsen benaderden ons in de afgelopen weken met vragen over overeenkomsten van waarneming. De aanleiding was in alle gevallen de veranderde situatie in de huisartspraktijk vanwege de coronacrisis en de vragen die dit oproept over bemensing, inkomsten en samenwerking. Wij hebben algemeen advies kunnen geven over de geldende wettelijke bepalingen, en specifiek advies waar dat mogelijk was per situatie.

In alle gevallen hebben wij huisartsen geadviseerd om terughoudend te zijn in het opzeggen van overeenkomsten, in het belang van de continuïteit van zorg in de komende periode. Omdat wij signalen blijven krijgen dat het gesprek tussen huisartsen hierover stroef verloopt, geeft een gespecialiseerde advocaat op ons verzoek een gedetailleerde inschatting van de juridische posities. 

Wettelijke regels

In dit overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden (exclusief voor leden van de LHV) worden de spelregels die gelden bij een overeenkomst van opdracht nader toegelicht. O.a. de wettelijke regels voor het opzeggen van zo’n overeenkomst van waarneming, voor de praktijkhoudend huisarts en voor de waarnemend huisarts. En over de verschillende vormen van overeenkomsten van opdracht, waarvoor verschillende regels gelden.