Wilsonbekwaamheid

 
Wilsonbekwaamheid
Door het toenemend aantal thuiswonende ouderen en gehandicapten, krijgt u als huisarts vaker te maken met wilsonbekwaamheid. Het is lastig wilsonbekwame patiënten te informeren en om toestemming te krijgen, terwijl dit de basis is van de vertrouwensrelatie. In de nieuwe praktijkkaart Wilsonbekwaamheid leest u hoe hiermee om te gaan.