ZorgkaartNederland.nl

 
ZorgkaartNederland.nl
ZorgkaartNederland geeft patiënten de mogelijkheid u en andere zorgverleners te waarderen. Waarom zijn deze waarderingen anoniem? Wat kunt u doen bij een negatieve waardering? En wat kunt u doen als een waardering niet klopt? Deze vragen en antwoorden vindt u in de digitale toolkit voor zorgverleners.

Digitale omgeving

ZorgkaartNederland is een website waarover zorgverleners vaak vragen hebben. Met de ontwikkeling van de digitale omgeving voor professionals is er voor u als zorgverlener betere duiding en uitleg beschikbaar.

Werkwijze

In de digitale toolkit voor zorgverleners leest u alles over de werkwijze van de redactie van ZorgkaartNederland en krijgt u antwoord op veelgestelde vragen. Het bestaan van een gedragscode, de mogelijkheid om in contact te komen met de inzender van een review en de strenge meetlat waartegen deze redactie de reviews aanhoudt, komen aan de orde. En als u zeker wilt stellen dat u direct informatie ontvangt zodra u een waardering krijgt, dan kunt u zich hierop kosteloos abonneren. Daarmee heeft iedere zorgverlener nu de mogelijkheid actief de waarderingen van patiënten over de kwaliteit van de zorgverlening te volgen.

Bijdrage LHV

De informatie is gepubliceerd in samenwerking met de LHV, de Federatie Medisch Specialisten en artsenfederatie KNMG. Zo heeft de LHV onder andere aangegeven welke vragen er leven bij huisartsen.

Meer informatie vindt u op zorgkaartvoorprofessionals.patientenfederatie.nl