Spring naar content

Veelgestelde vragen COVID-19 en covid-vaccinatie

Vind hier de antwoorden op veelgestelde vragen over covid-19 en de covid-vaccinaties in relatie tot de organisatie van de huisartsenzorg.

Op zoek naar informatie over de diagnostiek van en het medisch beleid bij covid-19 in de huisartsenzorg? Bekijk de NHG-standaard Covid-19.

Bekijk snel één van de categorieën:

Testen op COVID-19

De overheid geeft het algemeen publiek geen testadvies meer. Uiteraard kunnen mensen (volwassenen en kinderen) zelf besluiten een zelftest te doen, als ze hebben klachten die kunnen wijzen op corona kunnen. Als mensen vanwege een reis naar het buitenland nog een testbewijs nodig hebben, kunnen ze daarvoor terecht bij commerciële testlocatie.

Alleen in specifieke situaties kan een behandelaar (zoals de huisarts) een patiënt uit een risicogroep testen als dit meerwaarde heeft voor het behandelbeleid. Het NHG adviseert om diagnostiek naar COVID-19 te doen bij patiënten bij wie je een vermoeden hebt van COVID-19 en die je ziet omdat een klinische inschatting gewenst is. Test je de patiënt en is de uitslag positief, dan meld je een positieve testuitslag bij de GGD, zoals gebruikelijk bij een infectieziekte A.
Lees meer over de diagnostiek in de huisartsenzorg in de NHG-standaard Covid-19.

Een coronatest die je als huisarts uitvoert komt ten laste van het eigen risico van de patiënt. Voor mensen met een laag inkomen biedt de overheid tot het eind van 2023 gratis zelftesten aan. Ook biedt de overheid gratis zelftesten (25 per maand) aan voor mensen die veel risico lopen om ernstig ziek te worden van corona. Verdere uitleg daarover staat op deze website van de rijksoverheid.

Patiëntenzorg

Het NHG stelt dat de maatregelen betreffende COVID-19 zo veel mogelijk worden gelijk getrokken met infectiepreventieve maatregelen zoals zij die ook adviseren bij andere luchtweginfecties.  Dat betekent in het geval qua scheiden van patiëntenstromen: vraag patiënten met luchtwegklachten om een mondneusmasker te dragen, laat een hoestende patiënt 1,5m afstand houden in een wachtruimte of plaats in een aparte ruimte en maak bij patiënten met andere luchtwegklachten een afweging welke maatregelen nodig zijn. Bron: NHG dossier coronavirus

Het is niet jou taak als huisarts om voor patiënten non-COVID-verklaringen, fit-to-fly of vergelijkbare verklaringen op te stellen omdat uw patiënten willen reizen, werken, of een andere reden. Reizigers kunnen zich richten tot aanbieders van reizigersvaccinaties en laboratoria om de benodigde testen en verklaringen te krijgen. Huisartsen hebben geen rol in verwijzing voor deze testen; dit kunnen patiënten zelf regelen. De bijbehorende kosten zijn voor eigen rekening van de patiënt/consument.

Praktijkorganisatie en infectiepreventie

Voor alle patiëntencontacten geldt:

  • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 
  • Hanteer adequate basishygiëne (persoonlijke hygiëne en handhygiëne)
  • Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimtes waar patiënten verblijven (wacht- & spreekkamer). 
  • In het geval van een luchtweginfectie bij de zorgverlener: maak een afweging of werken mogelijk is en neem voorzorgsmaatregelen.

Lees de adviezen van het NHG over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Met de LHV-checklist infectiepreventie en antibioticabeleid kun je aan de hand van 43 meerkeuzevragen nagaan hoe het staat met jouw kennis en naleving van de adviezen over infectiepreventie.

Alle RIVM-adviezen voor isolatie en quarantaine van zorgmedewerkers zijn vervallen. Het RIVM stelt dat voor alle zorgmedewerkers met klachten van een luchtweginfectie geldt:

  • Draag tijdens je werk steeds een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II om besmetting van patiënten en collega’s te voorkomen.
  • Houd je aan de algemene hygiëneadviezen voor handhygiëne en hoesten/niezen.

Covid-vaccinaties

De GGD is verantwoordelijk voor vaccinaties van mobiele personen, van niet-mobiele thuiswonende patiënten (aan huis) en de vaccinaties van bewoners van instellingen zonder eigen medische dienst (in de instelling).

De Rijksoverheid heeft op 10 maart 2023 aangekondigd dat er in het voorjaar van 2023 geen algemene nieuwe vaccinatieronde komt.  Voor sommige mensen met een medisch hoog risico kan het wel nodig zijn een extra herhaalprik te halen. Het gaat om individuele patiënten. Zij kunnen doorverwezen worden door hun medisch specialist voor vaccinatie door de GGD.

De GGD biedt nog wel om de basisserie en de herhaalprik aan, voor iedereen vanaf 12 jaar die deze nog niet gehaald heeft.

Per 2023 spelen huisartsen geen algemene rol meer in de covid-vaccinaties, zoals de landelijke ledenvergadering van de LHV in het voorjaar van 2022 heeft besloten.

Het is mogelijk dat de regionale GGD vraagt aan huisartsen in hun regio of ze kunnen helpen met de vaccinaties aan huis van niet-mobiele patiënten. Dat is op vrijwillige basis. Als je besluit dat te doen, sluit dan een overeenkomst af met de GGD en maak met de GGD een afspraak over de vergoeding die je daarvoor bij de GGD kunt declareren.

Als je als huisarts in 2022 werkzaamheden hebt gedaan op het gebied van vaccinaties: het is afhankelijk van het soort vaccinatie en de doelgroep bij wie je deze werkzaamheden kunt declareren.  Declareren bij SNPG kan nog tot uiterlijk 30 april 2023. Alle declaraties die na 1 mei worden ingediend, zullen niet meer in behandeling worden genomen. Ze leggen dit uit op hun website.

Op coronavaccinatie.nl is allerlei overheidsinformatie terug te vinden over vaccinatie.

Er zijn ook veel materialen gemaakt over vaccinaties en corona voor specifieke doelgroepen, zoals anderstaligen en mensen met laaggeletterdheid. Die zijn op deze website te vinden.

Voor mensen die twijfelen over covid-vaccinatie:
Vanuit de overheid: de website overvaccineren.nl
Vanuit artsen: de website twijfeltelefoon.nl

ICT

Er zijn veel applicaties beschikbaar voor beeldbellen. Sommige specifiek voor de zorg, andere niet. Belangrijk om op te letten zijn veiligheid en gebruiksvriendelijkheid voor patiënten. Lees er alles over in ons thema Beeldbellen en videoconsulten.

En lees het artikel uit De Dokter: beeldbellen is een blijvertje.

Door de uitbraak van COVID-19 werd een toenemend aantal patiënten gezien op een andere plek dan de eigen huisartsenpraktijk. Denk aan de huisartsenpost (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH). Het is belangrijk dat de artsen op de post en SEH dan snel de meest actuele gegevens van deze patiënten bij de hand hebben. Daarom is de toestemming voor het LSP tijdelijk verruimd. Ook van iedereen die geen keuze heeft gemaakt over toestemming is nu de professionele samenvatting in te zien als zij op de HAP of SEH komen. Van iedereen die bezwaar heeft gemaakt tegen inzage via het LSP zijn de gegevens niet in te zien op HAP en SEH.

Omdat de pandemische situatie in Nederland voorbij is, is vanaf 1 april 2023 de tijdelijke maatregel niet meer van kracht en zijn de gegevens van mensen die geen keuze hadden gemaakt voor uitwisseling via het LSP niet langer beschikbaar op de huisartsenpost. Ook is er op de spoedeisende hulp geen inzage meer mogelijk.

COVID-19 en vaccinatie

Alles over COVID-19 en de covid-vaccinaties vind je in ons thema.

Naar het thema