Spring naar content

Extra ondersteuning jeugd en ggz

Veel praktijken bieden extra ondersteuning op het gebied van de zorg voor jeugd en ggz. Bijvoorbeeld met een POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd, jeugdconsulent, of Ondersteuner Jeugd. Maar welke vorm van extra ondersteuning past het beste bij uw aanbod en uw team? Wij zetten het voor u op een rij.

Huisartsenpraktijken werken vaak met een POH op het gebied van ggz. Deze POH’s zijn echter niet altijd gespecialiseerd in jeugd. En als zij dat wél zijn, is het nog maar de vraag of u deze gespecialiseerde hulp voor jeugd in uw praktijk in dienst moet hebben.

Ons advies is om goed af te bakenen waar uw rol als huisarts stopt en wanneer u doorverwijst naar specialisten zoals een jeugdpsychiater of jeugdarts. Het is immers geen verplichting om met een POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd te werken. Er zijn ook alternatieven.

Het is belangrijk dat u eerst bedenkt wat u zelf als huisarts wilt bieden aan de jeugd in uw praktijk. Alleen het basisaanbod huisartsenzorg? Of ook aanvullend aanbod? Daarna komt de vraag hoe u dit wilt organiseren.

Als u besluit iets extra’s te bieden zijn er grofweg twee opties, die beide uitgebreid worden toegelicht in de Keuzehulp POH-Jeugd.

Optie 1: extra hulp in dienst
U organiseert de extra zorg binnen uw praktijk. Door bijvoorbeeld zelf een POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd in dienst te nemen. Daar horen uiteraard (financiële) verantwoordelijkheden bij, zoals bij elk extra personeelslid. Maar het heeft ook risico’s. We adviseren u graag over hoe u dat aanpakt en organiseert.

Optie 2: extra hulp buiten uw praktijk
Alternatief voor een POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd is dat u kiest voor investeren in betere samenwerking met de gemeente en de jeugdhulpaanbieders. Denk bijvoorbeeld ook aan de mogelijke rol van de jeugdarts. Daarnaast kan het ook goed werken als de gemeente iemand beschikbaar stelt die de vaste schakel vormt met (het wijkteam van) de gemeente en de lokale huisartsenpraktijken. Bijvoorbeeld in de vorm van een Ondersteuner Jeugd, die dus in dienst is van de gemeente.