Spring naar content

Ondersteuning vanuit OPEN

Vanuit het OPEN-programma ondersteunen en ontzorgen we huisartsen(praktijken). Dat doen we op verschillende manieren:

 • We stellen eisen op waaraan ICT-leveranciers moeten voldoen. Zo zorgen we dat de techniek voor u is geregeld.
 • We zorgen dat de ICT-leveranciers een vergoeding krijgen voor de technische aanpassingen die ze moeten doen. Dit gebeurt via een subsidie van het ministerie van VWS. Zo zorgen we dat de kosten niet doorberekend worden aan huisartsen.
 • We bieden huisartsen(praktijken) ondersteuning bij de implementatie van online inzage, via regionale coalities door het hele land.
 • We ontwikkelen geaccrediteerde scholing, die door de regionale coalitie op maat wordt gemaakt.
 • We bieden voorlichtingsmaterialen zodat u uw patiënten goed en gemakkelijk kunt informeren.
 • We hebben gezorgd dat u een financiële compensatie krijgt voor die moeite die het aanbieden van online inzage kost. Daarom kunt u eenmalig € 2,83 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde declareren bij de zorgverzekeraar.

Hoe zit OPEN in elkaar?

Het programma OPEN is een initiatief van LHV, InEen en NHG. OPEN heeft een landelijk programmabureau en regionale coalities. Het landelijk bureau houdt zich onder andere bezig met de afstemming met ict-leveranciers, het ministerie van VWS en het ontwikkelen van scholing. De regionale coalities bestaan uit huisartsenorganisaties, zoals LHV-Huisartsenkringen en zorggroepen. Huisartsenpraktijken kunnen zich aansluiten bij zo’n regionale coalitie. Via die weg krijgen praktijken ondersteuning bij het implementeren van online inzage, scholing en informatiematerialen voor patiëntenvoorlichting.

Als u als huisarts deelneemt aan OPEN, dan betekent dat dat u online inzage gaat aanbieden aan uw patiënten. U biedt – via uw HIS – uw patiënten de mogelijkheid om via een PGO de actuele medische gegevens in te zien. Een groot deel van de praktijken kiest er daarnaast voor om ook via een patiëntenportaal de patiënten toegang te geven tot deze medische gegevens. U volgt scholing zodat u goed weet wat online inzage betekent voor uw praktijk en uw patiënten en u zorgt dat uw patiënten goed zijn geïnformeerd. Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een bedrag declareren.

Het landelijk programmabureau en de regionale coalitie helpen u om aan die voorwaarden te voldoen.

Voor de financiering van OPEN hebben we afspraken gemaakt binnen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg. Het grootste deel van de toegekende subsidie gaat naar ondersteuning van de huisartsen(organisaties).

Huisartsen die deelnemen aan OPEN kunnen – mits zij aan 4 voorwaarden voldoen – in de periode 2020 tot en met 2022 daarvoor eenmalig een tarief declareren

De kosten voor reguliere aanschaf en onderhoud van een patiëntenportaal zijn wel voor rekening van de huisartsenpraktijk. Dit was voorheen ook al zo. De specifieke aanpassingen die leveranciers aan de portalen moeten doen om te voldoen aan OPEN, mogen niet aan huisartsen worden doorberekend. Deze worden vergoed vanuit het OPEN-programma (subsidie vanuit VWS).

Het OPEN-programma is gestart in 2018 en heeft een looptijd van 4 jaar. We nemen u in vogelvlucht mee in wat er sindsdien is gebeurd en wat er nog gepland staat.

In 2018:

 • is het programmaplan uitgewerkt
 • is VWS gestart met de uitwerking van de subsidieregeling
 • is uitgezocht wat er nodig is om de ICT-systemen gereed te maken voor online inzage

In 2019:

 • is de financiering voor het OPEN-programma beschikbaar gesteld
 • is het programma vol van start gegaan
 • zijn er regionale coalities gevormd van onder meer samenwerkende Huisartsenkringen, zorggroepen en koepels van gezondheidscentra voor de regionale implementatie van OPEN
 • Huisartsenpraktijken hebben zich vervolgens bij één van deze coalities kunnen aansluiten. U vindt een actueel overzicht van de regionale coalities op de OPEN-website

In 2020:

 • leveren de HIS-leveranciers een aantal grote aanpassingen op
 • is het sinds juli in alle HIS’en mogelijk om via een patiëntenportaal online inzage aan te bieden, in lijn met de eisen vanuit OPEN
 • uiterlijk eind 2020 zorgen alle HIS’en dat het ook mogelijk is om via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) online inzage te krijgen in het huisartsendossier

  Vanaf 2020 kunnen huisartsenpraktijken dus aan de slag gaan met het aanbieden van online inzage aan hun patiënten.

In 2021:

 • is het uiterlijk begin januari mogelijk om online inzage via een PGO aan te bieden aan patiënten. De techniek voor online inzage via een PGO (met Medmij label) moet namelijk uiterlijk 31 december 2020 gereed zijn

Bekijk ook