Spring naar content

Hoe te handelen bij codewoord ‘Masker 19’ in de apotheek?

Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Dat heeft het ministerie van VWS en het ministerie voor Rechtsbescherming afgesproken met de KNMP. Dit kan zich ook in uw apotheekhoudende praktijk voordoen.

Als huisarts bent u al bekend met de ‘KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’. Hierin staan het afwegingskader en de stappen die u als arts moet ondernemen bij het vermoeden van huiselijk geweld. Deze stappen gelden ook als een patiënt zich met het codewoord ‘masker 19’ bij de balie van uw apotheek meldt.

De situatie is in een apotheekhoudende huisartsenpraktijk wel wat anders dan in een openbare apotheek, omdat er in de apotheek van de huisartsenpraktijk minder sprake is van passanten en patiënten ook in het directe contact met de huisarts (dat vaak vooraf gaat aan het apotheekbezoek) de mogelijkheid hebben om dit probleem te benoemen.  Desondanks kan het codewoord ook aan de balie van de apotheekhoudende praktijk worden gebruikt. Voor uw assistente is het dan belangrijk om te weten hoe te handelen als het codewoord wordt genoemd.  Het is ook mogelijk dat een patiënt via de telefoon of tijdens het bezorgen het codewoord noemt.

Hoe te handelen

Stappen als het codewoord ‘masker 19’ wordt gebruikt aan de balie, telefoon of tijdens de bezorging:

  • Maak een inschatting of er sprake is van acuut gevaar of niet.
  • Bij acuut gevaar: bel 112. 
  • Is uw inschatting dat er geen acuut gevaar is, laat de patiënt dan weten (op neutrale toon, voor het geval er derden bij zijn/meeluisteren) dat u hem/haar heeft gehoord.
  • Meld het aan de huisarts.
  • De huisarts handelt dan verder via de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.