Bijzondere patiëntengroepen

 
Asielzoekers, ongedocumenteerden, gedetineerden en patiënten in achterstandswijken: allemaal bijzondere patiëntengroepen. De LHV ondersteunt u met informatie over (het beleid ten aanzien van) deze groepen. Wat is belangrijk om te weten?

Meer weten over declareren voor bijzondere groepen? Bekijk de Declareerwijzer

Patiënten in achterstandswijken

Hebt u te maken met patiënten in achterstandswijken? De LHV helpt u op weg bij het bieden van toegankelijke huisartsenzorg in achterstandssituaties. Dit doen we in nauwe samenwerking met de achterstandsfondsen, het NHG, Pharos en andere partnerorganisaties.

Lees meer over huisartsenzorg aan patiënten in achterstandswijken

Asielzoekers

De huisartsenzorg voor asielzoekers wijkt af van de reguliere patiëntenzorg door de unieke context, belangen, organisaties en financieringsvorm. Sinds 1 januari 2018 organiseert GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) de zorg voor asielzoekers in Nederland. GZA doet dit in opdracht van het COA en in samenwerking met zorgverzekeraar DSW als dochteronderneming van Arts en Zorg. De LHV behartigt de belangen van de huisartsen die binnen GZA werkzaam zijn.

Lees meer over huisartsenzorg aan asielzoekers

Ongedocumenteerden (illegalen)

Ongedocumenteerden (illegalen) hebben recht op medisch noodzakelijke zorg, ook als zij de kosten niet zelf kunnen betalen. De LHV geeft u informatie over het bieden van huisartsenzorg aan deze bijzondere patiëntengroep, het proces van doorverwijzen en de financiering.

Lees meer over huisartsenzorg aan ongedocumenteerden

Gedetineerden (Dienst Justitiële Inrichtingen)

De zorg in justitiële inrichtingen is specifiek vanwege het gedwongen verblijf van gedetineerden en de specifieke problematiek, zoals verslaving en psychiatrie. Dit vereist speciale competenties. Huisartsen die hier werken worden geacht zich te laten bijscholen als justitieel geneeskundige.

Lees meer over huisartsenzorg een gedetineerden