Asielzoekers en statushouders

 
Hoe is de zorg voor asielzoekers en statushouders geregeld, binnen én buiten de huisartsenpraktijk? Op deze themapagina leggen we uit hoe het zit. Zo leest u bijvoorbeeld hoe u het medisch dossier van een asielzoekers of statushouder opvraagt bij het AZC.

Asielzoekers en statushouders: een definitie

 • Zodra iemand de asielprocedure in Nederland in gaat, noemen we iemand een asielzoeker.
 • Asielzoekers wonen op verschillende soorten opvanglocaties, die wij in dit thema asielzoekerscentra (azc’s) noemen.
 • Zodra een asielzoeker een (tijdelijke) verblijfsvergunning heeft, noemen we hem of haar een statushouder.
 • Een deel van de statushouders woont nog op het azc, maar verhuist op enig moment naar een eigen woning.
 • Zodra statushouders een eigen woning hebben, schrijven zij zich in bij een huisartsenpraktijk.

Zolang iemand in een azc woont, loopt de medische zorg via GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA). U leest er alles over onderaan deze pagina onder ‘Huisartsenzorg buiten uw praktijk’.

Zorg in de huisartsenpraktijk

Statushouders met een (tijdelijke) verblijfsvergunning en eigen woonruimte

Na het doorlopen van de asielprocedure krijgt een deel van de asielzoekers een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Iemand wordt dan een statushouder genoemd en verhuist op enig moment vanuit het azc naar een eigen woning. Vanaf dat moment moet hij of zij een zorgverzekering afsluiten en zich inschrijven bij een huisartsenpraktijk. De huisartsenzorg valt dan onder de Zorgverzekeringswet.

Asielzoekers zonder bekende woon- en verblijfplaats

Een deel van de asielzoekers krijgt geen verblijfsvergunning en moet het land verlaten. Gebeurt dit niet en heeft iemand noodzakelijke huisartsenzorg nodig? Dan valt hij of zij onder de regeling voor ‘onverzekerbare vreemdelingen’. Hetzelfde geldt voor iemand die illegaal in Nederland verblijft zonder asiel aan te vragen. In beide gevallen kan iemand bij u terecht komen voor de noodzakelijke huisartsenzorg.

In de LHV-Declareerwijzer vindt u meer informatie over het declareren van de zorg voor onverzekerbare vreemdelingen.

Zo vraagt u het medisch dossier op

GZA beschikt over de elektronische medische dossiers van alle asielzoekers en statushouders in de azc’s. Schrijft een patiënt die in een azc verbleef zich in bij de huisartsenpraktijk waar u werkzaam bent? Dan kunt u een verzoek indienen voor de overdracht van het medisch dossier.

 1. Download het formulier voor overdracht van een medisch dossier
 2. Vul uw zorgmailadres in op het formulier. Dit is noodzakelijk voor het verstrekken van een elektronisch dossier. Het is technisch voor het GZA niet mogelijk om gebruik te maken van Zorgmail File Transfer.
 3. Laat de patiënt ondertekenen.
 4. Mail het formulier naar praktijklijn@gzasielzoekers.nl.

Heeft u medische vragen over een patiënt die uit een azc komt? Bel dan de Praktijklijn via het intercollegiale nummer (088) 112 21 13.

Standpunt van de LHV

Vanuit de overheid en de maatschappij ligt de prioriteit van asielzoekers en statushouders met name bij huisvesting en veiligheid. Voor u als huisarts en andere (eerstelijns) zorgverleners is het essentieel om alle statushouders de zorg te kunnen bieden die zij verdienen.

Om dat te kunnen doen vinden wij het belangrijk dat een aantal randvoorwaarden is geregeld:

 1. Vergoeding van de tolkentelefoon.
 2. Een goede spreiding. Zijn er voldoende huisartsen voorhanden in de buurt?
 3. Een goede dossiervoering en overdracht.
 4. Vergoeding van de zorg voor asielzoeker, statushouder en professional.

Over huisartsbeschikbaarheid, dossiervoering en vergoeding heeft de LHV al afspraken voor u gemaakt. Die moeten nu worden nagekomen. Belangrijk punt dat nog niet geregeld is, is de vergoeding van de tolkentelefoon voor statushouders.

Tolkentelefoon

Zorgverleners ervaren al jaren dat het erg lastig is om zonder tolk goede zorg te verlenen. Zowel bij statushouders als bij met name eerste generatie migranten uit niet-Westerse landen. Dit is vastgesteld door het NIVEL (onderzoek 2016).

Wij vinden dat iedere statushouder die nieuw in een gemeente komt en naar de huisarts moet, de tolkentelefoon vergoed moet krijgen. Dat is de enige manier waarop u als huisarts veilige zorg kunt verlenen en medische fouten kunt voorkomen.

Tussen 1 mei 2017 en 1 mei 2019 was er tijdelijk een vergoeding voor de tolkentelefoon. De LHV heeft zich hier hard voor gemaakt samen met verschillende beroepsgroepen. Deze regeling is echter niet verlengd. Daarom blijven wij ons inzetten voor een permanente vergoeding van de tolkentelefoon.

Zorg buiten de huisartsenpraktijk

Medische zorg op het azc

Verspreid door het land zijn er azc’s waar asielzoekers en statushouders worden opgevangen. De medische zorg op de azc’s wordt geregeld door zorgverzekeraar DSW. DSW heeft voor de organisatie van deze zorg de eerstelijns GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) ingericht.

Wilt u meer weten over hoe de medische zorg voor asielzoekers is georganiseerd? Lees de Factsheet Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland. Op de website van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vindt u meer informatie over de azc’s.

Huisartsenzorg op het azc

Voor de verschillende azc’s heeft GZA huisartsen gecontracteerd. Zij leveren de medische zorg aan de bewoners. De spreekuren zijn op, of nabij de azc’s. De huisartsen worden ondersteund door doktersassistenten en praktijkondersteuners in dienst van GZA.

De zorg op een azc sluit zoveel mogelijk aan op reguliere huisartsenzorg. De huisartsenpraktijk op een azc heeft per week een aantal inloopspreekuren. Daarnaast kunnen bewoners 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen met de Praktijklijn via (088) 112 21 12. Dit is een centraal georganiseerd medisch callcenter, waar praktijkassistenten en een huisarts werken. Zij spreken vaak  meerdere talen. Een bewoner van een azc kan hier medische vragen stellen, of een afspraak maken bij de huisarts.

Wilt u meer informatie over GZA of heeft u interesse om op een azc te werken? Kijk dan op www.gzasielzoekers.nl.

Publieke zorg op het azc

De GGD GHOR verzorgt de publieke zorg op de azc’s. Alle kinderen worden door de Jeugdgezondheidszorg gezien en gevaccineerd. Risicogroepen worden op tbc gecontroleerd. Voor meer informatie over de rol van de GGD, lees de Factsheet Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland.

Producten

Downloads met achtergrondinformatie

Externe links