Gezondheidsvaardigheden

 
Van de mensen die naar de huisartsenpraktijk komen, is 29 procent beperkt gezondheidsvaardig. Over het algemeen hebben patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden minder kennis over gezondheid en ziekte en vinden minder gemakkelijk hun weg in de zorg. Als huisarts is het belangrijk hiermee in de communicatie rekening te houden en bij het geven van informatie en advies. Hoe u dat doet, leest u hier.

Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om gezondheidsinformatie te verkrijgen, begrijpen, beoordelen en toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Lezen van bijsluiters en etiketten op voedingsmiddelen (lezen).
 • Het noteren van afspraken en het invullen van vragenlijsten (schrijven).
 • Het tijdig innemen van medicijnen en het tellen van calorieën (rekenen).
 • Telefonisch een afspraak maken, luisteren en het formuleren van klachten (gespreksvaardigheden).
 • Vragen durven stellen, informatie vergelijken en het samen nemen van beslissingen (sociale vaardigheden).
 • Informatie opzoeken op internet en het opvragen van een herhaalrecept (digitale vaardigheden).

Omvang van het probleem 

 • Voor 3 op de 10 volwassen Nederlanders is het vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van gezondheidsinformatie problematisch.
 • 29% van de mensen die naar de huisartsenpraktijk komen, is beperkt gezondheidsvaardig.
 • 1 op de 2 Nederlanders heeft moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg.
 • 2 op de 3 laaggeletterden is autochtoon Nederlander; 1 op de 3 heeft een niet-westerse achtergrond.
 • 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven.

Bron: Vilans. Handreiking ‘Aandacht voor zelfmanagement én gezondheidsvaardigheden’. Utrecht, 2019.

Wat kunt u doen?

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven, een schrikbarend hoog aantal vindt de LHV. Laaggeletterdheid heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en met name ook op de gezondheid. Bewustwording van het probleem is het eerste begin van oplossingen aanreiken voor laaggeletterde patiënten. Wij ondersteunen u met de volgende producten:  

 • Toolkit laaggeletterdheid
  De Toolkit Laaggeletterdheid biedt u een checklist om laaggeletterdheid te herkennen en geeft handvatten voor communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen.

Daarnaast bieden volgende websites veel informatie: