Preventie

 
Huisartsen kunnen de Nederlandse bevolking zinnig en zuinig preventief onderzoek en advies bieden, dicht bij huis, in de eerste lijn. De wens is dat het gegeven advies een serieus vervolg krijgt. De eis vanuit de LHV en NHG is dat preventieactiviteiten wetenschappelijk onderbouwd zijn op effectiviteit en doelmatigheid en uitvoerbaar zijn in de huisartsenpraktijk. Het kan gaan om meer op het individu gerichte preventie en programmatische collectieve preventie.

De overheid en partijen in en buiten de gezondheidszorg willen meer werk maken van preventie. Dit is het resultaat van inzicht in de gezondheid van de bevolking en de stijgende zorgvraag van de afgelopen jaren. Een belangrijke rol is weggelegd voor de huisarts.

Persoonlijke Gezondheidscheck

De LHV heeft samen met het NHG, de NVAB, de Hartstichting, de Nierstichting en het Diabetesfonds een laagdrempelige aanpak voor persoonlijke preventie ontwikkeld: de Persoonlijke Gezondheidscheck. We willen hiermee een betere opsporing, begeleiding en behandeling van mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus II en nierziektes bereiken.

Bevolkingsonderzoek

De LHV is samen met het NHG betrokken bij landelijke bevolkingsonderzoeken, die door het RIVM worden gecoördineerd zoals het Nationaal programma Grieppreventie, het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en  de landelijke opsporing naar darmkanker.

Op welke gebieden van preventie is de LHV actief?

De LHV participeert in landelijke projecten rond preventie samen met het NHG, Pharos, Trimbos en RIVM Centrum voor Gezond Leven. In het kader van het Nationaal Programma Preventie is de LHV betrokken bij programma’s vanuit de KNMG zoals Preventie op het werk en Preventie in de wijk.

  1. Persoonlijke Gezondheidscheck
  2. Stop met roken (Partnership)
  3. Project Preventie in de buurt
  4. Preventie en Volksgezondheid (KNMG)
  5. Het Nationaal programma Grieppreventie
  6. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  7. Bevolkingsonderzoek darmkanker