Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

 
Wat is nieuw? Per 1-1-2019 is de prestatie Gecombineerde Leefstijl Interventie (zgn. GLI) aan de basisverzekering buiten het eigen risico van de patiënt toegevoegd.

Veelgestelde vragen

1. Wat is gecombineerde leefstijlinterventie?

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden. Zie ook de website van loket gezond leven.  

2. Welke patiënten komen in aanmerking?

Volwassenen met een tenminste een matig gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Per erkend programma voor de GLI worden de verwijscriteria nader beschreven.

3. Is GLI iets nieuws?

GLI wordt al lang aanbevolen voor patiënten met overgewicht en obesitas  (NHG-Standaard Obesitas 2010). Nieuw is dat de gecombineerde leefstijlinterventie  per 1-1-2019 vergoed gaat worden vanuit de basisverzekering. En dit buiten het eigen risico komt te vallen.

4. Is GLI huisartsenwerk?

Het uitvoeren van de GLI is geen huisartsenzorg. De huisarts of specialist zijn de verwijzers en hebben daarmee een taak in het stellen van de indicatie voor GLI. Zie ook de beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie.

5. Waar vind ik het aanbod GLI waar ik naar kan verwijzen?

Het aanbod wordt regionaal gecontracteerd door de zorgverzekeraars. Erkende programma’s om vergoed te worden uit de basisverzekering zijn Slimmer, het Cool project en de beweegkuur GLI (november 2018). Het aanbod is verschillend per regio. U wordt op reguliere wijze regionaal door de zorgverzekeraar of de regionale aanbieder geïnformeerd over het aanbod. Verwijs de patiënt naar de zorgverzekeraar als er onvoldoende/geen GLI aanbod in de regio is.

6. Waar vind ik achtergrondinformatie over GLI?

Meer informatie over GLI vindt u op de website van loket gezond leven, de website van NZA, de website van NHG en de website van partnerschap overgewicht.