Medicatieveiligheid

 
Onder medicatieveiligheid vallen alle activiteiten die gericht zijn op het juist voorschrijven, afleveren en gebruik van geneesmiddelen. Als huisarts kunt u hier op verschillende manieren aan bijdragen. Op deze pagina leest u er meer over.

Huisartsen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de medicatieveiligheid. In dit dossier gaan we in op de belangrijkste onderdelen van medicatieveiligheid vanuit de huisarts gezien:

Apotheekhoudend huisarts

Apotheekhoudende huisartsen hebben door hun dubbelfunctie extra verantwoordelijkheden maar zeker ook extra kansen om medicatieveiligheid goed te borgen in de praktijk. In dit kader zijn voor apotheekhoudende huisartsen de volgende instrumenten beschikbaar:

Belang van medicatieveiligheid

Het verbeteren en optimaliseren van medicatieveiligheid is een van de meest besproken onderwerpen in de zorg. Jaarlijks zijn er ongeveer 7000 tot 8000 potentieel te vermijden ziekenhuisopnames die mogelijk zijn gerelateerd aan geneesmiddelgebruik (VWS, Erasmus MC, Radboud Universiteit Nijmegen, PHARMO Instituut). Naar aanleiding van deze en conclusies uit eerdere toonaangevende onderzoeken (zoals uit het HARM-onderzoek 2006) zijn veel initiatieven genomen om de medicatieveiligheid te verbeteren, zoals u hierboven ziet.

Bekijk ook: