Patiëntveiligheid in de huisartsenzorg

 
Veilige zorg voor patiënten in de huisartsenpraktijk is een belangrijk thema. Wat kunt u als huisarts samen met uw team doen om veiligheidsrisico's in de huisartsenzorg te vermijden? U leest het in de LHV-handreiking Patiëntveiligheid.

DOWNLOAD HANDREIKING

De huisartsenzorg heeft permanent aandacht voor patiëntveiligheid in de praktijk, waaronder: 

Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid van uw praktijk kan onnodige schade voorkomen. In de handreiking leest u hoe u zorgt voor goede telefonische bereikbaarheid, goede urgentieherkenning en handelen bij mogelijk levensgevaar. Om u verder te helpen bij het vebeteren van de bereikbaarheid, heeft de LHV richtlijnen en een toolkit opgesteld. Bekijk daarvoor het dossier Bereikbaarheid en beschikbaarheid.

DOWNLOAD HANDREIKING

Calamiteiten melden

Verder bent u verplicht melding te maken van calamiteiten en seksueel misbruik binnen de huisartspraktijk. In de handreiking Patiëntveiligheid leest u wanneer sprake is van een calamiteit en wanneer van een incidient. Op de website van de IGZ staat beschreven hoe u een melding bij de IGZ moet doen, welke procedure u moet volgen en wat de IGJ met een melding over een calamiteit of seksueel misbruik doet. 

DOWNLOAD HANDREIKING

Infectiepreventie

In de handreiking wordt ingegaan op infectiepreventie. Meer daarover vindt u in de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk verschenen in 2017.

DOWNLOAD HANDREIKING

Intern kwaliteitssysteem

Elke huisartsenpraktijk is verplicht een intern kwaliteitssysteem te hebben. Het patiëntveiligheidssysteem is daar een onderdeel van. Wat dit precies inhoudt, kunt u lezen in de handreiking Patiëntveiligheid.

Leer ook van elkaar verhalen via de website www.patientveilig.nl. 

DOWNLOAD HANDREIKING

Medicatieveiligheid

Onder medicatieveiligheid vallen alle activiteiten die gericht zijn op het juist voorschrijven, afleveren en gebruik van geneesmiddelen. Als huisarts kunt u hier op verschillende manieren aan bijdragen. Naast de handreiking Patiëntveiligheid leest u meer over medicatieveiligheid en medicatieoverdracht in het dossier Medicatieveiligheid.

DOWNLOAD HANDREIKING

Optimaal functioneren

Patiëntveiligheid kan in gevaar komen als een collega niet goed functioneert. De handreiking Patiëntveiligheid en het modelprotocol Vermeend disfuctioneren huisarts van de LHV geven u handvatten om het niet-optimaal functioneren van een collega bespreekbaar te maken en biedt hulp bij het oplossen van problemen.

Praktijkcertificering

Patiëntveiligheid maakt ook onderdeel uit van de NHG-praktijkaccreditering. Een goede praktijk evalueert en toetst de geboden zorg regelmatig.