Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Registratie huisartsen

 
Als u de huisartsenopleiding heeft afgerond en aan deskundigheidsbevordering doet, dan komt u in aanmerking voor (her)registratie als huisarts. De inschrijving in het register van geneeskundig specialisten geeft u het recht de wettelijke erkende en beschermde specialistentitel te voeren en u als specialist bekend te maken. Alleen met deze inschrijving kunt u als specialist werkzaam zijn en overeen­komsten sluiten met zorgverzekeraars of zorginstellingen.

Registratie

De registratie van huisartsen wordt uitgevoerd door de RGS, de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. Op de website van de KNMG leest u meer over registreren. Daarnaast is er voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden het CHBB. Lees meer op CHBB.nl.

Registratie en herregistratie van huisartsen

Om werkzaam te kunnen blijven als huisartsen zijn ook andere onderdelen van belang. Hieronder leest u meer over accreditatie en herregistratie.

Accreditatie

Accreditatie van nascholing is een instrument om de kwaliteit van de huisartszorg te waarborgen. Lees meer over instellingsaccreditatie, het begeleiden en accrediteren van toetsgroepen, de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA) en Farmaco Therapie Overleg (FTO).

Lees meer over accreditatie

Herregistratie

Voor de herregistratie als huisarts gelden bepaalde eisen. LHV en NHG brengen hierover advies uit aan het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Zo is intercollegiale toetsing bijvoorbeeld een accreditatie-eis, net als deelname aan een visitatieprogramma.

Lees meer over herregistratie