Toekomstvisie 2022

 
In 2013 heeft de LHV samen met het NHG De Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 gepresenteerd. Hierin staat beschreven waar we als beroepsgroep naar streven. De Toekomstvisie bestaat uit twee documenten:

1. Het kerndocument met uitgangspunten, ambities en een streefbeeld voor 2022. Het beschreven streefbeeld 2022 is een stip op de horizon en heeft geen normstellend karakter. De uitgangspunten vormen het fundament voor onze kijk op de toekomst. De ambities zijn nadrukkelijk geen normen voor huisartsgeneeskundig handelen of huisartsgeneeskundige organisatie. Zij geven weer waar we als beroepsgroep naar streven in de komende tien jaar.

2. Een achtergronddocument met de uitkomsten van een literatuurstudie op de belangrijkste thema's van deze Toekomstvisie en een procesbeschrijving hoe de Toekomstvisie tot stand is gekomen. Dit achtergronddocument is ook beschikbaar op de websites van LHV en NHG.