Transparantie in de huisartsenzorg

 
Huisartsen maken hun kwaliteit van zorg binnen de beroepsgroep inzichtelijk en vergelijken dit onderling op grote schaal. Dit biedt mogelijkheden om ook buiten de beroepsgroep betrouwbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg te geven. De LHV ondersteunt huisartsen in hun stap naar externe transparantie.

Huisartsen werken aan hun interne transparantie via NHG-Praktijkaccrediteringtoetsgroepen zoals het FTO en per 1 februari 2015 met het visitatieprogramma

Daarnaast is er een externe vraag om transparantie: patiënten willen informatie om keuzes te kunnen maken, zorgverzekeraars willen zien wat zij krijgen voor de ingekochte zorg en de overheid wil de kwaliteit van zorg monitoren en handhaven.

Indicatoren op basis van kernwaarden huisartsenzorg

Er zijn op dit moment heel veel indicatoren voor huisartsen beschikbaar, maar deze meten niet de kern van de huisartsenzorg. Juist door inzicht te geven in de kernwaarden van de huisartsenzorg - medisch-generalistisch, persoonsgericht, continu en gezamenlijk - worden de positie van u als huisarts en de relatie met uw patiënten versterkt. De LHV streeft daarom naar één beperkte eenduidige set aan indicatoren, die vanuit het patiëntenperspectief kijkt en waarin de kernwaarden worden gemeten.

Duidelijke presentatie

Transparantie in de huisartsenzorg kan volgens de LHV niet zonder een duidelijke presentatie van de geleverde zorg: een overzichtelijke website, met etalage-informatie en een goede omgeving. Het transparant maken van de etalage gegevens heeft de LHV samen met het NIVEL de website “kiesuwhuisarts”ontworpen. Voor het transparant maken van de kernwaarden van het huisartsenvak ontwikkelt de LHV in samenwerking met IQ Healthcare een tool. Deze tool komt eind 2019 beschikbaar.