Voor en door huisartsen
 

Wetenschappelijk onderzoek

 
Voor het doen van medisch-wetenschappelijk onderzoek of voor statistiek of onderwijs worden bij voorkeur anonieme medische gegevens gebruikt. Dat zijn gegevens die niet of uitsluitend door het toepassen van buitengewone middelen of met onevenredig veel tijd en moeite tot een natuurlijke persoon zijn te herleiden.

Wanneer herleidbare patiëntgegevens worden gebruikt, is de hoofdregel dat de patiënt expliciete toestemming te hebben gegeven. Dit is slechts anders als toestemming vragen niet mogelijk is of niet van de arts kan worden verlangd en aan aanvullende voorwaarden is voldaan.

De arts mag gegevens van zijn patiënten gebruiken voor eigen wetenschappelijk onderzoek zonder hiervoor toestemming aan de betreffende patiënt te vragen. Voor het verrichten van dergelijk onderzoek hoeven de gegevens van de patiënt immers niet aan derden te worden verstrekt. Belangrijk hierbij is dat slechts de eigen patiëntgegevens gebruikt mogen worden.