Voor en door huisartsen
 

Infectieziekte

 
De arts die een bepaalde, in de Wet Publieke Gezondheid omschreven, infectieziekte bij een patiënt vermoedt of vaststelt, is verplicht dit zo spoedig mogelijk bij de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) te melden.

De wet onderscheidt drie groepen infectieziekten:

1. MERS-coronavirus, pokken, polio, severe acute respiratory syndrome (SARS), virale hemorragische koorts;

2. a) Humane infectie veroorzaakt door een aviair influenzavirus, difterie, pest, rabies, tuberculose; 
2. b) Buiktyfus (typhoid fever), cholera, hepatitis A, B en C, kinkhoest, mazelen, paratyfus, rubella, shigellose, shiga toxine producerende escherichia (STEC)/enterohemorragische escherichia coli-infectie, invasieve groep A streptokokkeninfectie, voedselinfectie, voor zover vastgesteld bij twee of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als een bron;

3. Anthrax, bof, botulisme, brucellose, gele koorts, hantavirusinfectie, heamophilus influenza infectie, pneumokokkenziekte, legionellose, leptospirose, listeriose, malaria, meningokokkenziekte, mrsa-infectie, psittacose, q-koorts, tetanus, trichinose, west-nile virusinfectie, ziekte van creutzfeldt-jakob, zikavirusinfectie.