Voor en door huisartsen
 

Indicatiestelling

 
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de gemeente mogen met expliciete gerichte toestemming van de patiënt gegevens opvragen bij de behandelend arts voor een indicatie op basis van de Wmo of Wlz.

CIZ brengt u op de hoogte van indicatiebesluiten van de patiëntBij het verzoek om informatie dient de aanvrager aan te geven met welk doel hij gegevens opvraagt en over welke informatie hij al beschikt. De patiënt stelt vervolgens gerichte vragen aan de behandelend (huis)arts voor het verkrijgen van de benodigde informatie.

Het CIZ en de gemeente maken hierbij vaak gebruik van schriftelijke toestemmingsformulieren waarin staat aangegeven voor welke gegevensoverdracht de patiënt toestemming verleent en met welk doel.

CIZ houdt u op de hoogte

Het CIZ verstrekt aan u als huisarts nieuwe indicatiebesluiten en herindicatiebesluiten van de patiënt. HIerdoor weet u op welke zorg u patiënten recht hebben en welke tarieven u mag declareren. Over deze wijze van informatieverstrekking zijn afspraken gemaakt tussen het CIZ, de LHV en het ministerie van VWS.

Patiënt moet toestemming geven

Bij het aanvragen van de indicatie wordt de patiënt gevraagd het CIZ toestemming te geven om informatie bij u als huisarts op te vragen en om het indicatiebesluit aan de eigen huisarts te verstrekken. Het CIZ verstrekt nieuwe (her-)indicatiebesluiten via Zorgmail. Houdt u deze berichten dus in de gaten.

Meer informatie over het declareren van intensieve zorg vindt u in het dossier Wlz.