Voor en door huisartsen
 

Elektronische gegevensuitwisseling

 
Uitwisseling van medische gegevens verloopt grotendeels via elektronische kanalen. Ook via deze weg is het van belang dat de privacy van de patiënt beschermd wordt door het versleuteld versturen van de gegevens, dan wel communicatie via een veilige verbinding.

Uitgebreidere informatie vindt u in de KNMG-richtlijn inzake het omgaan met medische gegevens.

Bij het uitwisselen van medische gegevens via internet, bijvoorbeeld via het LSP, e-mail of instant messaging, gelden dezelfde voorwaarden als voor gegevensverstrekking van andere (papieren) dossiers. Dit betekent dat uitwisseling slechts mag plaatsvinden als daar toestemming voor is gegeven door de patiënt of als er een andere grond is zoals (veronderstelde) toestemming, een wet daartoe verplicht of er sprake is van een conflict van plichten. Voor (regionale) gegevensuitwisseling via het LSP is expliciet bepaald dat de patiënt hiervoor expliciet toestemming moet geven.

Met het oog op gegevensuitwisseling via het LSP dienen gegevens die elektronisch worden bijgehouden, gestructureerd en volgens de daarvoor geldende standaarden te worden vastgelegd. Voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg bevat de NEN-norm 7510 minimale eisen voor een betrouwbare gegevensuitwisseling. Zie www.nen.nl.

In de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is informatie voor zorgverleners en samenwerkingsverbanden opgenomen over de privacywetgeving die geldt bij elektronische communicatie van gezondheidsgegevens.