Gegevensuitwisseling, meest voorkomende gevallen

 
De LHV heeft de meest voorkomende gevallen van gegevensuitwisseling voor u geïnventariseerd.

Bekijk onderstaande voorbeelden voor meer informatie over het uitwisselen van gegevens in die specifieke situatie.

Rechtvaardigingsgronden gegevensuitwisseling

Toestemming
U mag met toestemming van de patiënt gegevens aan derden verstrekken. De patiënt kan die toestemming slechts geven als hij vooraf is ingelicht over het doel, de inhoud en de mogelijke consequenties van de gegevensverstrekking. De toestemming kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. Het is raadzaam om de toestemming in het dossier aan te tekenen of de schriftelijke toestemming aan het dossier toe te voegen. De toestemming van de patiënt verplicht de arts overigens niet om te spreken.

Conflict van Plichten
Alle onderstaande voorwaarden moeten in beginsel zijn vervuld om een beroep te kunnen doen op het conflict van plichten:

  • Alles is in het werk gesteld om eerst toestemming van de patiënt te verkrijgen.
  • De arts verkeert in gewetensnood door het handhaven van de zwijgplicht.
  • Er is geen andere weg dan doorbreking van het geheim om het probleem op te lossen.
  • Het niet doorbreken van de zwijgplicht levert voor een ander ernstige schade op.
  • Het moet vrijwel zeker zijn dat door de geheimdoorbreking die schade kan worden voorkomen of beperkt.

Zwaarwegend belang
Het zwaarwegend belang moet afgezet worden tegen het belang van de geheimhouding. Het verschil met het conflict van plichten is dat het criterium dat er ernstig nadeel kan worden voorkomen, geen vereiste is.