Voor en door huisartsen
 

Verwijzing

 
Wanneer een arts een patiënt doorverwijst naar een medisch specialist, mag hij er van uitgaan dat de patiënt toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan die medisch specialist. De patiënt stemt immers in met verwijzing en bij verwijzing is het normaal dat een verwijsbrief met medische informatie wordt gestuurd (veronderstelde toestemming).

Wel moet de verwijzend arts zich in de verwijsbrief beperken tot voor de verwijzing medisch relevante gegevens. Ook is het gebruikelijk dat de medisch specialist die een patiënt heeft behandeld de huisarts via een specialistenbrief op de hoogte brengt van de behandeling.

Slechts als de patiënt bezwaar maakt, is gegevensverstrekking niet toegestaan.