Opnamen maken in de spreekkamer

 
Mag een patiënt het gesprek met mij als huisarts opnemen?

Het is in beginsel toegestaan om een gesprek in de spreekkamer van de arts op te nemen. Het is niet verplicht voor de patiënt om uw toestemming te vragen. Deze opname mag alleen voor privédoeleinden worden gebruikt, zoals het terugluisteren met een familielid of een andere betrokken zorgverlener.

Als een patiënt aangeeft een gesprek te willen opnemen, is het goed te vragen waar deze behoefte vandaan komt. Op basis hiervan kunnen arts en patiënt samen bekijken welke methode van informatieoverdracht het beste aansluit bij deze behoefte.

Openbaarmaking van de opname, bijvoorbeeld via social media, mag niet tenzij u daar toestemming voor geeft. Beeldopnames in vorm van foto en video zijn zonder toestemming niet toegestaan.

Lees voor meer informatie de KNMG richtlijn Opnemen van gesprekken door patiënten.