Voor en door huisartsen
 

Opnamen maken in de spreekkamer

 
 
Mag een patiënt het gesprek met mij als huisarts opnemen?

Het is in beginsel toegestaan om een gesprek in de spreekkamer van de arts op te nemen. Wel moet daarbij rekening worden gehouden met de volgende voorwaarden: een cassettebandje of een film- of videoband waarop informatie over een persoon staat, valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Op grond van deze wet mogen gegevens van personen alleen worden verzameld voor zoals dat heet ‘welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden’. Dat betekent dat een patiënt de arts duidelijk moet vertellen waarom hij het gesprek wil opnemen. Ook moet de patiënt de arts uitdrukkelijk om toestemming vragen. Het is verstandig deze afspraak op papier te zetten. Weigert de arts toestemming, dan is het voor de patiënt niet aan te raden het gesprek op te nemen.

Een arts mag dus weigeren dat het gesprek op wordt genomen, maar zal daar wel gegronde redenen voor aan moeten voeren, zeker als de patiënt aangeeft dat hij/zij het gesprek wil opnemen om er achteraf nog eens in alle rust naar te kunnen luisteren.