Huisarts en Gemeente

 
Steeds meer zorg wordt dichter in de buurt van patiënten georganiseerd, met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. Gemeenten spelen een steeds grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan burgers en dat maakt dat huisarts en gemeente elkaar vaker tegenkomen en moeten samenwerken.

Werkmap Samen werken in de wijk

De digitale werkmap Huisarts & gemeente, samen werken in de wijk helpt de samenwerking tussen huisarts en gemeente te ondersteunen en te verbeteren.

Addendum jeugd

Per 1 januari 2015 worden alle vormen van jeugdhulp naar de gemeenten gedecentraliseerd. In de nieuwe situatie hebben huisarts en gemeente elk een eigen rol in de zorg voor de jeugd. Om de jeugdige patiënt goed te kunnen helpen is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van elkaars rol en aanbod. LHV en VNG willen hun leden hierbij ondersteunen en hebben daarom het Addendum jeugd ontwikkeld.

Leidraad voor samenwerking rond jeugd

Om de afstemming tussen huisartsen en gemeenten te verbeteren, zijn de LHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om tafel gegaan om hier samen wat aan te doen. Een resultaat daarvan is de “Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd” (oktober 2018). De leidraad gaat uit van het uitgangspunt: de wens om zo goed mogelijk passende zorg te bieden voor kinderen. Ieder vanuit zijn eigen rol. De leidraad kan huisartsen een houvast geven voor het overleg met de gemeente over hoe die zorg vorm te geven.

Samenwerking wijkteams

Huisartsen worden in toenemende mate uitgenodigd voor verschillende overlegstructuren, ook door gemeenten of wijkteams. In de eerste plaats bent u er natuurlijk voor uw patiënten en daar wilt u zoveel mogelijk tijd aan besteden. Met dit als uitgangspunt, heeft de LHV aanbevelingen voor u geformuleerd over hoe u de samenwerking met wijkteams vorm kunt geven.