Producten samenwerking huisartsen/GHOR

 
Om de samenwerking tussen huisartsen en GHOR op landelijk en regionaal niveau te optimaliseren, zijn er verschillende producten ontwikkeld.


  • Handreiking Samenwerking tussen huisarts en GHOR De handreiking geeft handvatten om onderling regionale afspraken te maken over de samenwerking tussen huisartsen en de GHOR in tijden van een ramp, crisis of grootschalig incident.
  • Toolkit Uitbraak infectieziekten Deze toolkit is ontwikkeld voor huisartsen en huisartsenposten en geeft informatie over voorbereiding op en organisatie van optreden bij rampen en crises. De toolkit bevat checklists, praktische handvatten en tips en suggesties voor afspraken over samenwerking.
  • Toolkit Nazorg na rampen Deze toolkit is ontwikkeld voor huisartsen en huisartsenposten en geeft informatie over de organisatie van nazorg bij rampen en crises. De toolkit bevat checklists, praktische handvatten en tips en suggesties voor afspraken over samenwerking.
  • Model-huisartsenrampenopvangplan (HaROP) Het HaROP is ontwikkeld voor huisartsen en huisartsenposten en primair voor regionale (crisis)coördinatoren. Het is een hulpmiddel om samenwerkingsafspraken over de voorbereiding en organisatie van het optreden bij rampen en crises vorm te geven. Het voorbeeldmodel kan op maat worden ingevuld.
  • PIN PSHOR Geaccrediteerd NHG e-learningprogramma over psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen.

Project samenwerking huisartsen en GHOR

Alle producten zijn tot stand gekomen in het kader van het samenwerkingsproject huisartsen en GHOR. Dit project ging in 2008 van start en is in 2013 afgerond. GHOR Nederland, deLHV, het NHG en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN (inmiddels onderdeel van InEen)) werkten mee aan dit samenwerkingsproject. In het kader van dit landelijk project zijn de zgn. Huisarts Rampen Opvangplannen(HaROP) gemaakt. Bij afronding van het project waren alle huisartsenkringen en huisartsenposten in Nederland van HaROPs voorzien. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op crisissituaties waarbij opgeschaalde zorg nodig is.

Landelijke project OTO

De LHV participeert samen met Ineen in de landelijke Oefenen, Opleiden en Trainen(OTO) stuurgroep van het project OTO. Doel van het project is dat ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenposten en GGD-en zich gezamenlijk voorbereiden op rampen en crises en een kwaliteitsslag maken op dit terrein. Met het landelijke project Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) worden de kennis en expertise van hulpverleners verder ontwikkeld. Daardoor kunnen zorginstellingen zich steeds beter voorbereiden op hun taken tijdens een grootschalig incident. Want juist dan is een gecoördineerde inzet van veel partijen vereist om verantwoorde hulp te bieden en om de schadelijke gevolgen van de catastrofe zoveel mogelijk te beperken.