Samenwerking tussen huisarts en zorgverleners

 
De zorgsector is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Daarom is het belangrijk dat huisartsen en andere zorgverleners goed samenwerken met elkaar. De LHV ondersteunt en bevordert samenwerking. Dat doen we met verschillende activiteiten en producten.

Als huisarts werkt u samen met anderen. Buiten uw praktijk hebt u te maken met verschillende zorgverleners, van apothekers tot verloskundigen. Hieronder zetten we ze op een rij. Ook beschrijven we kort welke informatie u op de bijbehorende pagina’s aantreft.

Apotheker

Huisartsen en apothekers werken vaak samen, bijvoorbeeld aan medicatiebeoordeling voor patiënten met veel verschillende medicatie en in FTO’s. Een goede samenwerking tussen huisarts en apotheek is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg. De LHV vindt een vaste relatie van de patiënt met zowel de voorschrijver als de afleveraar en tussen voorschrijvers en afleveraars onderling van groot belang.

Lees meer over de samenwerking tussen huisarts en apotheker

Arts voor verstandelijk gehandicapten

Mensen met een verstandelijke beperking wonen steeds vaker in woonwijken. De LHV en de Nederlandse Vereniging Artsen voor Verstandelijke Gehandicapten (NVAVG) juichen dit toe en willen met de Handreiking Huisarts en AVG (arts verstandelijk gehandicapten) de medische zorg optimaliseren door samenwerking. Het document biedt informatie over alle bijbehorende aspecten.

Lees meer over de Handreiking Samenwerking Huisarts en AVG

Bedrijfsarts

Goede zorg voor patiënten met arbeidsgerelateerde aandoeningen staat of valt bij een goede samenwerking tussen huisartsen en de arbocuratieve sector. Want huisartsen zien deze patiënten dagelijks en bedrijfsartsen hebben een verwijsfunctie. Over de samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts bestaan verschillende publicaties, onder meer over de uitgangspunten en gedragsregels.

Lees meer over de samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts

Casemanager dementie

Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de signalering van dementie en het daarop volgende zorgproces. Wanneer het vermoeden van dementie bestaat kunt u de casemanager dementie inzetten. Deze dementie-specialist is uw partner om de zorg voor uw patiënt in goede banen te leiden.

Lees meer over de samenwerking tussen huisarts en casemanager dementie

Fysiotherapeut

Patiënten hebben geen verwijsbrief meer nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. De samenwerking tussen huisarts en fysiotherapeut is door de invoering van deze directe toegankelijkheid veranderd. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ontwikkelde samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een richtlijn.

Lees meer over de richtlijn

Specialist ouderengeneeskunde

Als huisarts bent u het eerste aanspreekpunt voor de zorg voor kwetsbare ouderen. Wanneer de zorgzwaarte van de patiënt de huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, kunt u de specialist ouderengeneeskunde in consult roepen.

Lees meer over samenwerking met de Specialist ouderengeneeskunde

Verloskundige

De verloskunde behoort tot het bijzonder aanbod van de huisarts. Er is een aparte opleiding voor nodig, behalve wanneer u al verloskundig actief bent. Het aantal bevallingen geleid door huisartsen daalt echter. De LHV zet zich in om dit mooie aspect van het vak en de bijbehorende kennis te behouden voor de huisartsgeneeskunde.

Lees meer over verloskunde en de huisartsenzorg

Wijkverpleegkundige

De onderlinge samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen intensiveren en verbeteren. Hoe doet u dat?

Lees meer over wijkverpleging en de huisartsenzorg