Samenwerking met de fysiotherapeut

 
Patiënten hebben geen verwijsbrief meer nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. De samenwerking tussen huisarts en fysiotherapeut is door de invoering van deze directe toegankelijkheid veranderd. Het NHG heeft samen met het KNGF een richtlijn ontwikkeld.

Samenwerking tussen huisarts en fysiotherapeutDe richtlijn is een belangrijke stap op weg naar verbetering van de communicatie in de eerste lijn en dient als basis voor een door Nictiz te ontwikkelen standaard voor de uitwisseling van zorginhoudelijke gegevens tussen huisarts en fysiotherapeut.

De richtlijn geeft:

  • het format voor de verwijsbrief en de consultvraag die het de fysiotherapeut in één oogopslag duidelijk maakt waarvoor de patiënt komt en wat de vraag van de huisarts is
  • het format voor de retourbrief van de fysiotherapeut die de huisarts direct inzicht geeft in het antwoord op de vraagstelling en welke nazorg de fysiotherapeut voorstelt
  • het format voor de informatie-uitwisseling in geval van directe toegang fysiotherapie (DTF)
  • de geëigende momenten om elkaar te informeren
  • de relatie met HIS respectievelijk FIS of EMD voor maximale geautomatiseerde ondersteuning

Deze richtlijn is door NHG en KNGF ontwikkeld in het kader van het project e-Paramedici van Nictiz. De richtlijn heeft de vorm en de indeling bekend van de NHG-richtlijn HASP (Richtlijn gegevensuitwisseling tussen Huisarts en Specialist). Meer informatie vindt u op de website van het NHG.