Samenwerking met de sportarts

 
Sportgeneeskundige zorg wordt sinds 2016 vergoed uit het basispakket. Omdat de sportarts daarmee niet langer rechtstreeks toegankelijk is voor patiënten, wordt beroep gedaan op uw rol als poortwachter voor deze gespecialiseerde zorg.

Samenwerking met de sportartsPatiënten kunnen nog wel rechtstreeks naar de sportarts voor het sportmedische onderzoek (keuring) gericht op screening of prestatieverbetering.

Aanvullende diagnostiek

Sinds 2016 mogen sportartsen zelf aanvullende diagnostiek aanvragen. Dat betekent dat patiënten niet meer naar u terugverwezen hoeven te worden als de sportarts vindt dat er bijvoorbeeld een foto of MRI gemaakt moet worden.

Meer informatie?

Meer informatie over de gevolgen van de erkenning van de sportarts als medisch specialist voor patiënten, huisartsen en de sportartsen zelf, staat op sportgeneeskunde.com