Samenwerking met de verloskundige

 
De verloskunde - het doen van bevallingen en de pre- en postnatale zorg - behoort tot het bijzonder aanbod van de huisarts. Er is een aparte opleiding voor vereist, behalve wanneer u al verloskundig actief bent. Het aantal bevallingen geleid door huisartsen daalt echter. De LHV zet zich in om dit mooie aspect van het vak en de daarmee samenhangende deskundigheid te behouden voor de huisartsgeneeskunde.

Samenwerking tussen huisarts en verloskundigeHieronder vindt u informatie voor huisartsen over de verloskundige zorg in Nederland, de samenwerking met verloskundigen, gynaecologen/obstetrici en anderen die actief zijn op dat gebied (kraamzorg, thuiszorg).

Huisartsopleiding verloskunde

Sinds 2002 maakt verloskunde geen onderdeel meer uit van het curriculum van de huisartsenopleiding en is voor dit bijzonder aanbod een aparte opleiding vereist. Op de website van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) vindt u informatie over de module Verloskunde voor huisartsen.

Verloskundig Vademecum

In 2003 is het Verloskundig Vademecum verschenen. De LHV werkte mee aan de totstandkoming en implementatie van deze richtlijn. Het vademecum biedt onder andere informatie over de zorgverlening, de Verloskundige Indicatie Lijst (VIL), echo, audit en de organisatie van de verloskundige zorg.

Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen

De VVAH behartigt de specifieke belangen van de verloskundig actieve huisartsen in Nederland en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het CHBB-register Verloskunde.

Samenwerkingscontracten verloskundigen

Er zijn weinig voorbeeldcontracten beschikbaar. De LHV stelt het op prijs wanneer leden bestaande contracten ter becommentariëring voorleggen aan de juridische afdeling van de LHV, zodat deze contracten geanonimiseerd als voorbeeld kunnen dienen. U kunt uw contracten mailen naar lhv@lhv.nl. Voor meer informatie over verloskunde in algemene zin kunt u ook terecht op www.knov.nl.

Registratie en audit

De stichting perinatale registratie Nederland (SPRN) streeft naar een uniforme registratie in de perinatale zorg, waarbij de gegevens de kwaliteit van zorg bevorderen en de hulpverleners feedback geven. Alle partijen (kinderartsen, gynaecologen, huisartsen en verloskundigen) hebben zich hieraan gecommitteerd. Informatie en formulieren vindt u op de website van de SPRN.