Samenwerking met specialist ouderengeneeskunde

 
In de eerste lijn bent u als huisarts het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene medische zorg voor kwetsbare ouderen. Wanneer de zorgzwaarte van de patiënt de huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is expertise van een specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk.

Samenwerking met de specialist ouderengeneeskundeU kunt de specialist ouderengeneeskunde in consult roepen. Afhankelijk van uw vraagstelling en de gevoelde beperkingen van de patiënt, biedt de specialist ouderengeneeskunde specifieke medische zorg. Deze zorg kan tijdelijk worden overgenomen door de specialist ouderengeneeskunde, indien gewenst door beide partijen. De handreiking Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde biedt handvatten voor het maken van duidelijke samenwerkingsafspraken hierover.

Regionale samenwerking

LHV en Verenso pleiten voor het opstellen van overeenkomsten op regionaal niveau over de samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde enerzijds en verantwoordelijken voor de zorg anderzijds: zorginstelling, particuliere kleinschalige woonvorm. Gebruik bijvoorbeeld de modelovereenkomst huisarts - zorginstelling.

Bekijk ook het dossier Ouderenzorg