Samenwerking bij ongevallen en rampen

 
Mocht er een ramp of een grootschalige infectieziekteuitbraak in de directe omgeving plaatsvinden, dan hebben huisartsen(posten) (alleen) de verplichting om hun reguliere zorgverlening onder alle omstandigheden voort te zetten. Inzet op een rampterrein of in een behandelcentrum dat de GHOR heeft ingesteld voor slachtoffers van een ramp, hoort niet bij uw reguliere taakstelling. Als de GHOR huisartsen toch een specifieke taak wil toebedelen, dan moeten daarover regionale afspraken worden gemaakt. Voorwaarde is wel dat de reguliere taken van de huisartsen en huisartsenposten gewaarborgd moeten blijven.

In de Handreiking Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen leest meer over de samenwerking tussen huisartsen en GHOR.

Op zoek naar informatie over samenwerken tijdens de COVID-19-pandemie? Bekijk ons dossier Coronavirus.

Samenwerking optimaliseren

De volgende producten helpen de samenwerking tussen huisartsen en GHOR op landelijk en regionaal niveau te optimaliseren:

  1. Handreiking Samenwerking tussen huisarts en GHOR De handreiking geeft handvatten om onderling regionale afspraken te maken over de samenwerking tussen huisartsen en de GHOR in tijden van een ramp, crisis of grootschalig incident.
  2. Toolkit Uitbraak infectieziekten Deze toolkit is ontwikkeld voor huisartsen en huisartsenposten en geeft informatie over voorbereiding op en organisatie van optreden bij rampen en crises. De toolkit bevat checklists, praktische handvatten en tips en suggesties voor afspraken over samenwerking.
  3. Toolkit Nazorg na rampen Deze toolkit is ontwikkeld voor huisartsen en huisartsenposten en geeft informatie over de organisatie van nazorg bij rampen en crises. De toolkit bevat checklists, praktische handvatten en tips en suggesties voor afspraken over samenwerking.
  4. Model-huisartsenrampenopvangplan (HaROP) Het HaROP is ontwikkeld voor huisartsen en huisartsenposten en primair voor regionale (crisis)coördinatoren. Het is een hulpmiddel om samenwerkingsafspraken over de voorbereiding en organisatie van het optreden bij rampen en crises vorm te geven. Het voorbeeldmodel kan op maat worden ingevuld.
  5. Artikel uit De Dokter over het nu van de HaROP's

Landelijke project OTO

De LHV participeert samen met Ineen in de landelijke Oefenen, Opleiden en Trainen(OTO) stuurgroep van het project OTO. Doel van het project is dat ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenposten en GGD-en zich gezamenlijk voorbereiden op rampen en crises en een kwaliteitsslag maken op dit terrein. Met het landelijke project OTO worden de kennis en expertise van hulpverleners verder ontwikkeld. Daardoor kunnen zorginstellingen zich steeds beter voorbereiden op hun taken tijdens een grootschalig incident. Want juist dan is een gecoördineerde inzet van veel partijen vereist om verantwoorde hulp te bieden en om de schadelijke gevolgen van de catastrofe zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette Romijn, senior beleidsadviseur, telefoon 085 - 04 80 000 of e-mail lhv@@lhv.nl

Bekijk ook