Regionale samenwerking opzetten

 
Als huisarts bent u een belangrijke spil in de zorg. Toch is het niet altijd eenvoudig om alleen te opereren in deze complexe ‘markt’ met een veelheid aan spelers. Steeds meer huisartsen hebben behoefte om hun regionale positie te versterken en zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Niet voor niets is helpen bij en het bevorderen van samenwerking een speerpunt voor de LHV.

De behoefte van huisartsen aan regionale samenwerking neemt toe. Met de transitie van Jeugdzorg en Langdurige Zorg wordt de rol van gemeenten groter. Daarnaast is de regionale huisartsenzorg versnipperd over afzonderlijke praktijken en organisaties; een duidelijk aanspreekpunt ontbreekt.

Bovendien willen huisartsen meer zeggenschap hebben over beleid dat ze raakt.

Manieren van samenwerking

Samenwerking kan meerdere gezichten hebben en verschillende doelen vervullen, zoals:

  • Vertegenwoordiging: vertegenwoordiging van huisartsen.
  • Facilitering/uitvoering/ondersteuning: uit handen nemen van zaken als administratie of nascholing. Aandachtspunt is de btw van 21 procent als er sprake is van dienstverlening.
  • Hoofdaannemerschap: in samenspraak met huisartsen onderhandelen over inhoud en kwaliteit, de Mededingingswet is hierbij bepalend.
  • Bundeling van bedrijfsmatige activiteiten: efficiënter en effectiever werken. Houd wel rekening met minder keuzevrijheid, eventuele verplichtingen en het risico van btw-heffing.

Meer weten?

Overweegt u om lokaal of regionaal met andere partijen te gaan samenwerken? Zowel binnen de zorg (andere huisartsen, zorggroep, ziekenhuis) als buiten de zorg (gemeenten, zorgverzekeraars)? Wij hebben voor u in kaart gebracht wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een samenwerkingsverband. Hebt u vragen? Neem dan contact op.