Dienstverband bij een huisarts (hidha)

 
Overweegt u om als huisarts in loondienst te gaan werken bij een andere huisarts? Op deze pagina’s kunt u zich oriënteren.

Teamoverleg bij een huisartsenpraktijk in NederlandIn de checklist bijvoorbeeld leest u welke stappen u moet zetten om als hidha aan de slag te gaan. En we geven u graag tips bij het vinden van de juiste werkgever. Ook als u al als hidha werkt, vindt u hier nuttige informatie over de cao en de pensioenopbouw.

Checklist

Overweegt u om (voorlopig) als huisarts in loondienst te werken? Dan is het belangrijk om te weten welke stappen u moet zetten. Onze checklist maakt u wegwijs.

Wat moet u allemaal regelen?

  • Inschrijven in RGS-register.
  • Open een GAIA-account en zorg voor een standaardformulier ten behoeve van de urenverantwoording.
  • Meld u aan bij een toetsgroep (bijvoorbeeld een Wagro).
  • Zorg voor een geldig reanimatiecertificaat. Veel huisartsenposten stellen dit verplicht.
  • Regel een contract met de huisarts bij wie u in dienst treedt. Er is een cao voor huisartsen in dienstverband.
  • Regel eventuele aanvullende verzekeringen (Ziektekostenverzekering, Rechtsbijstandverzekering, Arbeidsongeschiktheidsverzekering).
  • Vanuit de cao is geregeld dat het pensioenfonds voor hidha's door de SPH wordt aangeboden.
  • Overweeg contact met een accountant voor begeleiding bij of het uithanden nemen van enkele administratieve zaken.

Regel uw verzekeringen met zorg

Naast de registratie als huisarts zijn er geen absolute voorwaarden waar een huisarts in loondienst aan moet voldoen. De werkgever moet premies afdragen voor ziektekosten en werknemersverzekeringen, waaronder ziektewet en WIA. Bij kortdurende ziekte krijgt u uw loon doorbetaald. Het is zeer de moeite waard goed te analyseren wat u daadwerkelijk ontvangt in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Het is ook mogelijk aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het verstandig om een goede rechtsbijstandverzekering te hebben. Uw werkgever moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor u afsluiten voor uw werk in de praktijk. Verder moet u een ziektekostenverzekering afsluiten. Over het verzekeringspakket kunt u onderhandelen met uw werkgever bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Een assurantieadviseur kan u voorlichten over verzekeringen en eventueel voor u onderhandelen.

Cao Hidha

De Cao Hidha regelt de arbeidsvoorwaarden voor huisartsen in dienst van een huisarts. Deze cao geldt voor circa 1000 huisartsen. Lees meer over de Cao Hidha.

Belastingdienst

Als u als huisarts in loondienst werkt, is er voor de Belastingdienst eigenlijk niet zoveel bijzonders aan de hand. U hoeft uzelf niet aan te melden bij de Belastingdienst.

Uw werkgever houdt loonheffing en premies volksverzekeringen in op uw brutoloon en u vult elk jaar in principe een B-, of P-biljet in. Daarop kunt u soms nog beroepskosten aangeven (of beter gezegd aftrekken) en andere gegevens met betrekking tot uw persoonlijke situatie invullen.

Pensioenopbouw voor hidha's

Als hidha neemt deel aan de pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Deze regeling voorziet ook in een pensioenuitkering bij arbeidsongeschiktheid.

In de Cao Hidha is afgesproken dat de verdeling van de te betalen premies tussen werkgever-werknemer 50/50 bedraagt en fiscaal aftrekbaar is. Groot voordeel van deze regeling is dat u, bij overstap naar een andere huisarts of wanneer u bijvoorbeeld een eigen praktijk gaat beginnen, niets hoeft te regelen voor het pensioen. De deelneming loopt namelijk gewoon door.

De pensioenuitkering bij arbeidsongeschiktheid houdt in dat u na 2 jaar arbeidsongeschiktheid tot 70 procent van het laatst verdiende loon krijgt doorbetaald. De eerste 2 jaar is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Conform de Cao Hidha moet het eerste ziektejaar 100 procent loon worden doorbetaald en het tweede ziektejaar 70 procent.

Even niet werken

Het komt voor dat u als huisarts in dienstverband een periode uw beroep niet uitoefent. Deze regeling houdt daar rekening mee. De regeling biedt tegen betaling een voortzetting van de pensioenopbouw gedurende 3 maanden. Ook het partnerpensioen blijft volledig verzekerd.

Ook waarnemen

Werkt u al in loondienst en wilt u af en toe waarnemen? Dit is mogelijk. Lees waar u rekening mee moet houden als u werkt in loondienst én als waarnemer.