Pensioen voor waarnemers

 
Sinds 1973 is er een verplicht collectief pensioen voor huisartsen. De beroepsgroep heeft zelf om deze verplichtstelling gevraagd, omdat pensioen opbouwen via een verplicht gestelde collectieve regeling met beroepsgenoten veel voordelen biedt. Sinds 1 januari 2009 nemen ook waarnemend huisartsen hier verplicht aan deel. Dit betekent dat u verplicht bent uw pensioen te regelen via de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH).

U moet zich binnen een maand nadat u start als huisarts aanmelden. Meer informatie over het pensioen en het aanmeldingsformulier vindt u op de website van de SPH.